Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΗΒΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ

8η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Σας προσκαλούμε στην 8η συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
 - Ανακοινώσεις Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Γεώργιου Ψυχογιού,
- Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη.
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΔΡΑΣ
Θέμα 1ο Μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της 9ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση, οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί,από τη Λαμία στην έδρα του Δήμου Μακρακώμης (Σπερχειάδα).
Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ
 Θέμα 2ο Παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων στη Λιβαδειά του Δήμου Λεδαδέων την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 από τις 21.00 μ.μ έως τις 24.00 μ.μ. προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος Λιβαδειάς να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις Λευκής Νύχτας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας
 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Θέμα 3ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για
αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας.
Εισηγήτρια Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά
Θέμα 4ο Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένου ωραρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός
 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Θέμα 5ο Ορισμός προσωρινού εκπροσώπου στην Α.Μ.Κ.Ε. Δίκτυο Δελφών.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Ευάγγελος Κατσαγούνος
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Θέμα 6ο Έγκριση Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών ετών 2018 & 2019.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτριος Αργύρης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΤΡΟΦΗ»
Θέμα 7ο
α) Απολογισμός της εφαρμογής του προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ που αφορά στη Σίτιση και
Προώθηση Υγιεινής Διατροφής σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Περιφέρειας, το σχολικό έτος 2016 - 2017
β) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και του «Ινστιτούτο Prolepsis» για το έργο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και
Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2017 -
2018».
γ) Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη υπογραφής της Προγρ Σύμβασης
δ) Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Θέμα 8ο Εφαρμογή Δακοκτονίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατά τα έτη 2018 και 2019.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Κωνσταντίνος
Αποστολόπουλος
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΡΓΑ
Θέμα 9ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο ''Regional CreativeIndustries Alliance'' Συμμαχία
περιφερειακών Δημιουργικών Κλάδων - Πρόγραμμα Interreg. – Από τις Ευρωπαϊκές
οδηγίες στις βέλτιστες πολιτικές Περιφερειών στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής
Βιομηχανίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» και ακρωνύμιο «RCIA», και
συνολικό προϋπολογισμό 185.200,00 €, Κωδικός έργου 2017ΕΠ35620001 .
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας
Θέμα 10ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «Innovative cultural and creative clusters in the MED area- Καινοτόμες πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες στην περιοχή MED» και ακρωνύμιο «CHIMERA», και συνολικό προϋπολογισμό 171.062,00€, Κωδικός έργου:2017ΕΠ35620000.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας, Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Θεμιστοκλής Χειμάρας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Θέμα 11ο
α) Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το το
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ), Ίδρυμα κοινωφελές - Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου, για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο “Πρόγραμμα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Το Μουσείο πάει σχολείο” στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας’’, β) εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και γ) ορισμός μελών
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης κ. Κωνσταντίνος Μπακομήτρος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Θέμα 12ο Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των
πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ
(Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ 04).
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 13ο Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων στα πλαίσια του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΣΜΗΝΙΟΥ ΕΩΣ ΠΕΥΚΙ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ» της ΣΑΜΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Κ.Α. 2016ΜΠ06600002.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 14ο Έγκριση πρότασης ένταξης νέων έργων στην ΣΑΕΠ766 με απεντάξεις έργων και
μειώσεις π/υ έργων για το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2017.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 15ο Έγκριση πινάκων υποέργων στο ενάριθμο 2014ΕΠ56600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016 & 2017» της ΣΑΕΠ 566 .
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 16ο Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων του ενάριθμου: 2014ΕΠ56600002 της ΣΑΕΠ 566, με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015, 2016,2017» .
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 17ο Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων του ενάριθμου: 2013ΕΠ06600008 της ΣΑΕΠ066, με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 18ο Έγκριση πίνακα υποέργων στο ενάριθμο: 2017ΕΠ06600007 της ΣΑΕΠ 066, με τίτλο
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» με
συνολικό Π/Υ 5.350.000,00€.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 19ο Πρόταση εγγραφής νέων και τροποποίηση συνεχιζόμενων επαναλαμβανόμενων δράσεων της ΣΑΕΠ566 για το ΠΔΕ έτους 2017.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 20ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 της ΣΑΕΠ566 με τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019)».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 21ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ (ΦΑΣΗ Α)» που χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ0543 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενάριθμο 2014ΣΕ54300007,εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 22ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΚΑΣΤΡΙ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 23ο Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας με Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού ‘’ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ’’για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 24ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Στυλίδας για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 25ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Λοκρών για την υλοποίηση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΖΕΛΙ – ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 26ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΙΟ. ΤΜΗΜΑ: ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ - ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΒΩΞΙΤΗ .
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
 Θέμα 27ο Ορισμός εκπροσώπου και αντικατάσταση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) του τοπικού προγράμματος με πρωτοβουλία
τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της
προτεραιότητας 4 του ΕΠ.ΑΛ.Θ 2014-2020 με φορέα υλοποίησης την «Αναπτυξιακή
Εύβοιας Α.Ε.» «CLLD/LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ».
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας κ. Φάνης Σπανός
Θέμα 28ο Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης «Δημιουργία κυκλικού κόμβου στη Λεωφόρο Καραμανλή της Δ.Κ. Άμφισσας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 29ο Ανακατάταξη της ΝΕΟ Αθηνών –Λαμίας στην περιοχή των Θερμοπυλών.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
Θέμα 30ο Έγκριση τοποθέτησης Φωτεινών Σηματοδοτών στη διασταύρωση της Ε.Ο. Παράκαμψη Λιβαδειάς προς Πέρα Χωριό-Λιβαδειά στα πλαίσια του έργου: « Συντήρηση και
συμπλήρωσης φωτεινής σηματοδότησης κόμβων στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (χρήση 2014-2017)» αναδόχου εταιρείας «ΞΗΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Τ.Ε.» σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από την Υπηρεσία.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα 31ο Έγκριση ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2016, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
Θέμα 32ο
6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017, Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας Στερεάς.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου

Ετικέτες
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

[disqus][facebook][blogger]

θηβα real news

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget