Η ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις στο δημόσιο


Ετος-σταθμός ήταν το 2010 για το τοπίο των προσλήψεων, σύμφωνα με το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, που δημοσιοποίησε την περασμένη εβδομάδα την ετήσια έκθεσή του.
Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Γιώργος Βέης παραδέχτηκε τα προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται, αλλά στάθηκε στον νόμο 3812/2009, με τον οποίο υπήχθησαν όλες οι διαδικασίες πρόσληψης στο ΑΣΕΠ. Επίσης, εφαρμόστηκε νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων και θεσμοθετήθηκε άμεσος τρόπος προσλήψεων βάσει Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης.


Παράλληλα, αναβαθμίστηκε η πληροφοριακή-μηχανογραφική υποδομή του ΑΣΕΠ για να ενισχύσει την αξιοπιστία του συστήματος προσλήψεων και να μειώσει τον χρόνο έκδοσης των αποτελεσμάτων και διάθεσης των επιτυχόντων και των αναπληρωτών τους στους φορείς πρόσληψης.

Οσον αφορά τη δραστηριότητα της ανεξάρτητης αρχής, το ΑΣΕΠ κατά το έτος 2010:

- προέβη διά των συλλογικών οργάνων του (Ολομελειών & Τμημάτων) στην έκδοση 2.079 αποφάσεων,

- παρέλαβε αιτήσεις συμμετοχής σε δικούς του διαγωνισμούς και εξέδωσε αποτελέσματα διαδικασιών που διεξάγουν οι φορείς για σύνολο 430.961 υποψηφίων,

- ολοκλήρωσε για όλους τους διαγωνισμούς (ΑΣΕΠ και φορέων) τις διαδικασίες πλήρωσης 11.535 θέσεων τακτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού και 28.288 θέσεων απασχολουμένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ) και μίσθωσης έργου (ΣΜΕ),

- διεξήγαγε για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (η οποία δεν υποχρεούται να προσλαμβάνει μέσω ΑΣΕΠ) γραπτό διαγωνισμό για την κάλυψη 230 θέσεων, στον οποίο συμμετείχαν 11.810 υποψήφιοι,

- εξέδωσε δύο προκηρύξεις για την πλήρωση 83 θέσεων, τις οποίες επιδίωξαν 2.296 υποψήφιοι,

- έλεγξε για τη χορήγηση βεβαιώσεων ΣΜΕ τα αιτήματα 1.737 φορέων, που αφορούσαν 5.115 έργα και 400.731 επιλογές απασχόλησης (θέσεις), ενώ χορήγησε τις σχετικές βεβαιώσεις για 34.048 από αυτές,

- έλεγξε για όλες τις διαδικασίες που διεξάγουν οι φορείς τις προκηρύξεις/ανακοινώσεις 2.910 διαγωνισμών (για την πλήρωση 29.799 θέσεων) και τους πίνακες επιλογής 3.079 διαγωνισμών (για την πλήρωση 33.803 θέσεων, τις οποίες επιδίωξαν 428.665 υποψήφιοι),

- διέθεσε 242 συνολικά διοριστέους μέσω δύο κυλιομένων πινάκων επιλαχόντων,

- έκρινε 9.023 ενστάσεις και 272 αιτήσεις θεραπείας,

- προέβη σε 3.047 αναπληρώσεις (λόγω μη αποδοχής διορισμού/πρόσληψης, παραίτησης κ.λπ..) επί συνόλου 25.289 θέσεων που είχαν αρχικά καλυφθεί με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών,

- έλεγξε βάσει των Π.Δ. 164/2004 και 180/2004 τα αιτήματα 10 συμβασιούχων (και επανεξέτασε τα αιτήματα άλλων 559) ως προς τις προϋποθέσεις μετατροπής των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου,

- όρισε 5 Συμβούλους του μέλη σε επιτροπές επιλογής προσωπικού φορέων που είτε από τον νόμο υποχρεούνται να συμπεριλάβουν μέλος του ΑΣΕΠ στις οικείες επιτροπές είτε με δική τους πρωτοβουλία ζήτησαν τον ορισμό Συμβούλου στη σύνθεση των επιτροπών αυτών,

- έλεγξε 224 ανακοινώσεις για την πλήρωση 1.902 θέσεων προσωπικού μερικής απασχόλησης,

- περάτωσε 27 επιθεωρήσεις και συνέταξε θετικά ή αρνητικά πορίσματα για 18 από αυτές,

- συνέταξε εκθέσεις απόψεων για 672 δικαστικές υποθέσεις, εκτέλεσε 95 αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, απάντησε σε 326 ερωτήματα φορέων και πολιτών και σε 151 ερωτήσεις βουλευτών στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

160 νέοι συμβολαιογράφοι στα Εφετεία

Διαγωνισμό για την πλήρωση 160 κενών θέσεων συμβολαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου της χώρας προκήρυξε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 29-9-2011. Ο διαγωνισμός διενεργείται: Α. Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Λαμίας, Πατρών, Ναυπλίου, Καλαμάτας, Κρήτης, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Β. Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κερκύρας, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης. Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: 2131307234, 2131307232.

50 θέσεις σε Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη

Ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης πρόκειται να προσλάβει για τους επόμενους δύο μήνες 50 νέους υπαλλήλους για να καλύψει τις κατεπείγουσες και εποχικές ανάγκες. Ειδικότερα, θα προσληφθούν α) 20 οδηγοί, οι οποίοι θα απασχοληθούν για την οδήγηση υδροφόρων του δήμου και των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες πυροπροστασίας και β) 30 εργάτες γενικών καθηκόντων για την απομάκρυνση των προϊόντων που θα προκύψουν από την αποψίλωση και των υλικών από τις εργασίες πυροπροστασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και την 1η Αυγούστου στα γραφεία του δήμου: Κ. Καραμανλή 18, Βούλα (Γραφείο Προσωπικού). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2132020085.

40 προσλήψεις στον δήμο Πύργου Ηλείας

Μέχρι και αύριο θα υποβάλλονται οι φάκελοι υποψηφιότητας για την κάλυψη 40 νέων θέσεων στον δήμο Πύργου στον νομό Ηλείας. Η προκήρυξη αναφέρει πως θα προσληφθούν 30 Εργάτες ΥΕ, οι οποίοι θα απασχοληθούν με την καθαριότητα και 10 Οδηγοί ΔΕ (απαιτείται δίπλωμα επαγγελματικό, Γ΄ κατηγορίας). Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν συμβάσεις που δεν θα ξεπερνούν σε διάρκεια τους 8 μήνες. Η εμπειρία, η πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου της ανεργίας και το πιστοποιητικό της εντοπιότητας των υποψηφίων είναι τα στοιχεία που θα παίξουν τον κυριότερο ρόλο στα κριτήρια πρόσληψης. Προβάδισμα στον διαγωνισμό θα έχουν και οι πολύτεκνοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον φορέα στο τηλέφωνο 2621362407.

Ισχυρό ΑΣΕΠ με μετρημένα κουκιά

Οι επικεφαλής του ΑΣΕΠ θεωρούν -όπως φάνηκε ξεκάθαρα από τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν για τη δημοσιοποίηση της ετήσιας έκθεσής τους- ότι διοικούν πλέον μια παντοδύναμη Ανεξάρτητη Αρχή που μπορεί να επιτελέσει το έργο της απερίσπαστη και με κανόνες διαφάνειας και αξιοκρατίας Το νέο τοπίο των προσλήψεων, όπως διαμορφώθηκε με την ψήφιση του νόμου 3812/2009, τους έλυσε τα χέρια. Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι: οι εξουσίες που είχαν κατά το παρελθόν αφαιρεθεί με διάφορους νόμους από το ΑΣΕΠ αναφορικά με την πλήρωση θέσεων σε διάφορες κατηγορίες φορέων του Δημοσίου (ιδιαίτερα στους ΟΤΑ και στα νομικά τους πρόσωπα, στις ΔΕΚΟ και στα νοσηλευτικά ιδρύματα) επανήλθαν στην Ανεξάρτητη Αρχή. Το ΑΣΕΠ πλέον είναι εκείνο που εκδίδει τις προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για όλους τους φορείς. Επίσης, διεξάγει την όλη διαδικασία του διαγωνισμού (γραπτού ή με σειρά προτεραιότητας), ερευνά και κρίνει τις ενστάσεις των υποψηφίων και καταρτίζει τους πίνακες διοριστέων, χωρίς καμία ανάμειξη των φορέων, οι οποίοι οφείλουν να συμμορφώνονται προς τους άπαξ εκδιδόμενους πίνακές του που είναι οριστικοί.

Επίσης, στο ΑΣΕΠ χάρηκαν επειδή αντιμετωπίστηκε οριστικά και το ζήτημα των εξαιρέσεων από το σύστημα προσλήψεων της Ανεξάρτητης Αρχής που εισάγονταν με διατάξεις νόμου οι οποίες εξουσιοδοτούσαν υπουργούς ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα να καθορίζουν ειδικά κριτήρια και διαδικασίες επιλογής ή ακόμη και να περιορίζουν το ΑΣΕΠ σε έναν τυπικό έλεγχο «νομιμότητας», προκειμένου να αποφεύγουν τον πλήρη και ουσιαστικό έλεγχό του κατά τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Νέα ήθη και έθιμα λοιπόν με βάση τον τελευταίο νόμο για τις προσλήψεις. Και ασφαλώς οι ορθά σκεπτόμενοι δεν μπορούν παρά να επικροτήσουν τον νόμο που κάνει το ΑΣΕΠ ακόμη περισσότερο ανεξάρτητο από την εκάστοτε εξουσία. Οι ορθά σκεπτόμενοι όμως δεν μπορούν επίσης παρά να μη διαπιστώνουν καθημερινά ότι τα τελευταία δύο χρόνια -ελέω κρίσης- οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού γίνονται με το σταγονόμετρο και ότι τα… κουκιά των επαγγελματικών ευκαιριών είναι μετρημένα.

Οι ευκαιρίες στον ιδιωτικό τομέα

Με τη συνεργασία εταιρειών ανθρώπινου δυναμικού η «Espresso της Κυριακής» σας παρουσιάζει τις πιο περιζήτητες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για στελέχη και υπαλλήλους.

ADECCO

Λεωφόρος Κηφισίας 56, 15125, Μαρούσι, τηλ.: 2106930490, Fax: 2106919358, e-mail: infogr@adecco.com

Ειδικότητα Θέσεις

Administration Officer - Αθήνα (νότια προάστια) 1

Πωλητής B2B (τομέας προωθητικού δώρου) - Αθήνα 1

Multilingual Speakers - Αθήνα 5

Υπάλληλοι Τμήματος εξυπηρέτησης - Αθήνα 10

Merchandiser - Αθήνα (ανατολικά προάστια) 1

Υπάλληλος Αποθήκης - Αθήνα (βόρεια προάστια) 1

Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Πελατών - Αθήνα 5

Help Desk Support Technicians - Αθήνα 1

Πρακτικός Μηχανικός συντηρητής βάρδιας - Αθήνα 1

Manager, Audit Department (Partner) - Αθήνα 1

Υπάλληλος τηλεφωνικής προώθησης υπηρεσιών - Αθήνα (βόρεια προάστια) 1

Μηχανικός Αυτοκινήτων - Αθήνα (δυτικά προάστια) 1

Administrative Secretary - Αθήνα 1

Communications Specialist - Αθήνα 1

Help Desk Support Technician (Italian Speaker) - Αθήνα 1

Υπάλληλοι προώθησης χρηματοοικονομικών προϊόντων - Αθήνα (βόρεια προάστια) 3

Credit Analyst - Αθήνα (βόρεια προάστια) 1

Technical Executive for Marine Lubricants - Αθήνα 1

Collection Agents - Αθήνα (Μαρούσι) 2

Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών - Αθήνα (βόρεια προάστια) 1

Internal Sales & Marketing Specialist - Αθήνα 1

Office Administrator - Αθήνα (βόρεια προάστια) 1

Help Desk Support Technician (French Speaker) - Αθήνα (Μαρούσι) 1

Help Desk Support Technician (Spanish speaker) - Αθήνα (Μαρούσι) 1

Collection Agents - Θεσσαλονίκη 6

Assistant Accountant - Αθήνα 1

Collection Agents - Αθήνα 15

Accounting Supervisor - Αθήνα 1GRAND SOLUTIONS

Μιχαλακοπούλου 45, 115 28 Αθήνα, τηλ.: 2107290422, Fax: 2107290049, www.grandsolutions.gr

Ειδικότητα Θέσεις

ΤΕ - Πωλητής τραπεζικών προϊόντων - Αθήνα 1

ΤΕ - Πωλητής τραπεζικών προϊόντων - Ιωάννινα 1

ΤΕ - Πωλητής τραπεζικών προϊόντων - Θεσσαλονίκη 1RandstadHellas

Αγγέλου Πυρρή 5, Αθήνα, 11527 Τηλ.: 210 6770523. Δείτε περισσότερες πληροφορίες και κάντε αίτηση για τις θέσεις στο: www.randstad.grΕιδικότητα Θέσεις

Assistant Accountant - Αθήνα 1

Accounting Supervisor - Αθήνα 1

Ιnterim Sales Manager - Αθήνα 1

Product Manager-Αξεσουάρ - Αθήνα 1

General Manager - Αθήνα 1

Sales Engineer - Αθήνα 1

Senior Short-Text Copywriter - Αθήνα 1

Sales Representative - Αθήνα 1

Key Account Manager - Αθήνα 1

Regional Sales Engineer - Αθήνα 1

Sales Manager - Αθήνα 1

Sales Exports Executive - Αθήνα 1

New Business Unit Sales Manager - Αθήνα 1

Senior Brand Manager - Αθήνα 1

Διευθυντές Καταστήματος - Αθήνα  2

Πωλητές Λιανικής (πλήρης - μερική απασχόληση) - Αθήνα 10

Πωλητές τραπεζικών προϊόντων - Αθήνα 10

Tele Sales Agent - Αθήνα 10

Τele Sales Agent - Αθήνα 6

Πωλητές Λιανικής - Αθήνα 5

Αpple Experts - Αθήνα 5

Retail Store Manager - Αθήνα 2

Part-Τime Sales Associates - Αθήνα 5

Υπεύθυνος κινητής τηλεφωνίας - Αθήνα 1

Visual Merchandiser - Αθήνα 2

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης - Αθήνα 2

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Αθήνα 2

Υπάλληλοι Αποθήκης (Αυλώνα Αττικής - Ασπρόπυργος) 5

Διπλωματούχοι χειριστές κλαρκ - Αθήνα 2

Senior Accountant - Αθήνα 1

ΙΤ Business Solution Head - Αθήνα 1

Nurses (Germany) 10

Assistant Accountant - Αθήνα 1

Επιθεωρητές Πωλήσεων - Θεσσαλονίκη 2

Ασφαλιστές - Θεσσαλονίκη 5

Βοηθός Λογιστή - Θεσσαλονίκη 1

Στέλεχος Τιμολόγησης - Θεσσαλονίκη 1

Υπάλληλος Μισθοδοσίας - Θεσσαλονίκη 1

Πωλητές/Πωλήτριες - Θεσσαλονίκη  5

Direct Sales Representative - Θεσσαλονίκη 6

Διευθυντής Πωλήσεων - Θεσσαλονίκη 1

Administrative Assistant Export Department - Θεσσαλονίκη 1

Sales Engineer - Θεσσαλονίκη 1

Διευθυντής Καταστήματος - Θεσσαλονίκη 1

Λογιστής/ Λογίστρια - Θεσσαλονίκη 1

Διευθυντής Λογιστηρίου - Θεσσαλονίκη 1

Ιατρικός Επισκέπτης - Θεσσαλονίκη 1

Human Resources Manager - Θεσσαλονίκη 1

Region Sales Manager - Θεσσαλονίκη 1

Διευθυντής καταστήματος - Ρόδος 1

Πωλητές / Πωλήτριες (Full time & Part time) - Ρόδος 3

Sales Representative-Ρόδος 1

Ιατρικοί επισκέπτες - Αρτα -Πρέβεζα 1

Hotel Manager-Εύβοια 1

Sales Representative - Τρίπολη 1

Διευθυντής Καταστήματος - Λάρισα 1

Ιατρικός επισκέπτης - Ιωάννινα 1

Επιθεωρητής Πωλήσεων - Ιωάννινα 1

Διευθυντής Καταστήματος - Ιωάννινα 1

Επιθεωρητής Πωλήσεων - Καβάλα 1

Λογιστής - Κατερίνη 1

Μηχανολόγος Μηχανικός - Κατερίνη 1Επιχορήγηση Καινοτομικών Επιχειρήσεων«Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων. Ενα ελληνικό προϊόν, μία αγορά: ο πλανήτης», ονομάζεται η νέα δράση της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το νέο πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών σε θεματικά πεδία που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα. Ειδικότερα, για την υλοποίηση της δράσης η ΓΓΕΤ θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα παρακάτω στοιχεία των συστάδων:1. Καινοτομία βασισμένη στη γνώση / εξωστρέφεια. Κλειδί για την επιτυχία των συστάδων είναι η ικανότητα ανάπτυξης καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο όχι μόνο τη διείσδυση αλλά και την εξασφάλιση πρωτοποριακών μεριδίων στις διεθνείς αγορές.2. Ισχυρή δικτύωση. Δικαιούχοι συμμετοχής είναι προϋπάρχοντα δίκτυα επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών / ερευνητικών, τεχνολογικών ή και άλλων φορέων, που θα αποτελέσουν και τον πυρήνα της αναδυόμενης συστάδας. Τα δίκτυα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις, από τις οποίες τουλάχιστον 8 θα πρέπει να είναι ΜμΕ, και κατ’ ελάχιστον 1 ερευνητικό/ ακαδημαϊκό φορέα της ημεδαπής.3. Φορέας Αρωγός. Βασικός καταλύτης και «εμψυχωτής» των καινοτομικών συστάδων είναι ένας «φορέας αρωγός» (facilitator / promoter) που βοηθά την ανάπτυξη των αναγκαίων συνεργιών, διευκολύνει την παροχή τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις-μέλη της συστάδας σε θέματα κρίσιμα για την ανάπτυξή της, υποστηρίζει τη διεθνή προβολή και δικτύωσή της, καθώς και τη διείσδυση των προϊόντων της στη διεθνή αγορά. Ο φορέας αρωγός πρέπει να είναι ουδέτερος και να μην έχει συμφέρον σε καμία συμμετέχουσα επιχείρηση ή κοινοπραξία.
4. Βιωσιμότητα των συστάδων. Μακροπρόθεσμα, και μέσα από την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των ενισχυόμενων συστάδων, η δράση αποσκοπεί στη δημιουργία ελληνικών, παγκοσμίου κύρους συστάδων και συνάδει με τη γενικότερη ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ενωση.Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα αξιολογηθούν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Οι προτάσεις που θα κριθούν ως οι πλέον αξιόλογες θα κληθούν να υποβάλλουν πλήρη επιχειρηματικά και χρηματοδοτικά σχέδια για συγκεκριμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο της προώθησης της καινοτομικής τους δραστηριότητας.
ΠΗΓΗ  tovima.gr
 Espressonews.gr

Δημοσίευση σχολίου

[disqus][blogger]

MKRdezign

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget