Θανάσης Σκούμας - Τι συμβαίνει στο Δήμο Θηβαίων; Ποιοι ελέγχουν αν τηρείται η νομιμότητα;

Θανάσης Σκούμας

Τον Αύγουστο 2016 είχα υποβάλλει την παρακάτω αίτηση στο Δήμαρχο Θηβαίων, που αφορούσε τα περίπτερα. Δεν έχει απαντήσει μέχρι σήμερα, πλησιάζει έτος από την υποβολή της!.Τόνιζα δε, ότι είναι απαραίτητη η εφαρμογή της νομιμότητας, άλλως η πόλη θα είναι αναγκασμένη να παραμένει δέσμια προσωπικών δικτύων δημοτικών αρχόντων με ιδιώτες, βυθιζόμενη στην εξάρτηση αυτών των δικτύων σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
Πρόσφατα ζήτησα και εγώ και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, να μάθουμε πώς έγινε η κατασκευή σε κοινόχρηστο χώρο γύρω από τοποθετημένο περίπτερο στη συμβολή των οδών Λοξής Φάλαγγος και Ηρακλέους, αν έχει επέμβει η υπηρεσία δόμησης.
Ούτε σε αυτή μας την ερώτηση λάβαμε απαντήσεις.
Τι συμβαίνει στο Δήμο Θηβαίων; Ποιοι ελέγχουν αν τηρείται η νομιμότητα; Θα δώσουν απαντήσεις; Ο Δήμαρχος θα απαντήσει ή θα κρύβεται;
"ΠΡΟΣ Τον κ. Δήμαρχο Θηβαίων
ΑΙΤΗΣΗ
Αθανασίου Σκούμα, δικηγόρου, δημοτικού συμβούλου Θήβας, κατοίκου Θήβας, οδός Αγίου Νικολάου 12.
***************
Η απόφαση με αριθμό 185/2016 του δημοτικού συμβουλίου (κατά πλειοψηφία) με την οποία εγκρίθηκε η μετατόπιση του περιπτέρου στην οδό Πινδάρου, δεν έλαβε υπόψη της, τις προϋποθέσεις του νόμου, όπως περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4257/2014*. Περαιτέρω, δεν μετατοπίστηκε το περίπτερο, αλλά αντικαταστάθηκε από άλλο, κατά πάρα πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων, όπως μπορεί να διαπιστώσει οποιοσδήποτε από κοντά. Επιπλέον έρχεται και ακουμπά στο διάδρομο των τυφλών πάνω στο κοινόχρηστο πεζοδρόμιο. Είναι προφανής και έκδηλη η ανάγκη αναθεώρησης της ανωτέρω απόφασης ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα.
Επιπλέον, α) πρέπει να γίνει ορισμός των χώρων που θα τοποθετηθούν τα περίπτερα και η διαδικασία παραχώρησης 30% σε ΑΜΕΑ, πολύτεκνους κλπ και 70% με δημοπρασία κλπ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 4 και επόμενες του ιδίου άρθρου του ν. 4257/2014, β)να προχωρήσει σε σχεδιασμό και κανονισμό περιπτέρων και γ) σε έλεγχο των νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας τους. Άλλως, η πόλη θα είναι αναγκασμένη να παραμένει δέσμια προσωπικών δικτύων δημοτικών αρχόντων με ιδιώτες, βυθιζόμενη στην εξάρτηση αυτών των δικτύων σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
*Παραθέτουμε την Παράγραφο 3 του άρθρου 76 του Νόμου 4257/2014:
"Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία απεικονίζονται ευκρινώς και με βάση την τέχνη και την επιστήμη, το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος. Η ανωτέρω απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται. Με όμοια απόφαση, επιτρέπεται η μετατόπιση περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971.
Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και των οχημάτων, μη επιτρεπόμενου του καθορισμού θέσεων περιπτέρων σε περίπτωση αρνητικής γνώμης. Η γνώμη παρέχεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του ερωτήματος του δήμου και παρερχομένης άπρακτης αυτής, τεκμαίρεται η θετική γνώμη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας.
Για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χρήσης. Με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης των κουβουκλίων, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες".
Κατόπιν αυτών ζητώ να ενημερωθώ εγγράφως με βάση ποιες διατάξεις αποφασίστηκε και από ποιον να τοποθετηθεί νέο περίπτερο τεραστίων διαστάσεων στην οδό Πινδάρου (πιάτσα ταξί) και μάλιστα σε άμεση επαφή με το διάδρομο τυφλών και να μην μετατοπιστεί το παλαιότερο κατ’ ολίγον σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, κατά προφανή παράβαση του νόμου, καθώς και να τεθεί θέμα στο δημοτικό συμβούλιο για αναθεώρηση της ανωτέρω απόφασης.
Θήβα 17-08-2016
Ο αιτών"
Ετικέτες
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου

[facebook][blogger]

MKRdezign

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget