Θήβα - η εμπροπανήγυρη στους Αγίους Θεοδώρους

εμπροπανήγυρη

Στη Θήβα σήμερα 16η του μηνός Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από την με αριθμό 12988/2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αντιδημάρχου Θηβαίων κ. Ανδρέα Χατζησταμάτη, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε ( 5) μέλη:
1) Ανδρέας Χατζησταμάτης (πρόεδρος)
2)Δημήτριος Τούτουζας (αναπλ. Σωτ. Δρένιου)
3) Παναγιώτης Μέξης
4)Γεώργιος Τζουμανέκας
5)Βασίλειος Κατσάρας
Απόντες
1)Αναστάσιος Καμούτσης
2) Ελένη Αναδιώτου
3) Ιωάννης Κόρδατζης
4) Δημήτριος Γιαννίκας
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική Υπάλληλο κ. Μπάκα Ευγενία.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 1Ο θέμα ημερήσιας διάταξης διαβάζει την με αριθ. 29/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας , η οποία αποφασίζει κατά πλειοψηφία :
«Την νέα θέση χωροθέτηση της εμποροπανήγυρης έτους 2017 , η οποία ευρίσκεται στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων κατά μήκος του ρέματος Αγ. Ιωάννη 200μ. περίπου βόρεια της πλατείας των Αγ. Θεοδώρων και ανατολικά της Οπλ. Βόγκλη ,και συγκεκριμένα επί των προβλεπόμενων από το σχέδιο κοινόχρηστων χώρων των οικοδομικών τετραγώνων 563 και 567.»
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν.3852/2010, την υπ΄αριθ. 29/2017 απόφ. της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ E Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
Για τη χωροθέτηση της Εμποροπανήγυρης έτους 2017 στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων κατά μήκος του ρέματος Αγ. Ιωάννη 200μ. περίπου βόρεια της πλατείας των Αγίων Θεοδώρων και ανατολικά της Οπλ. Βόγκλη και συγκεκριμένα επί των προβλεπόμενων από το σχέδιο κοινόχρηστων χώρων των οικοδομικών τετραγώνων 563 και 567.
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 32/2017.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Θήβα αυθημερόν
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ
Ετικέτες
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου

[blogger][facebook]

MKRdezign

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget