Δικαστικές διεκδικήσεις απώλειας εισοδημάτων ξεκινούν υπάλληλοι Ο.Τ.Α.

διεκδικήσεις απώλειας εισοδημάτων

Την διαδικασία αναδρομικής δικαστικής διεκδίκησης των Δώρων Χριστουγέννων & Πάσχα και Επιδομάτων Αδείας, που καταργήθηκαν από 01.01.2013 με τους Μνημονιακούς Νόμους, με την κατάθεση των σχετικών αγωγών, ξεκίνησαν δύο δημοτικοί υπάλληλοι  – μέλη του Ανεξάρτητου Σωματείου Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου.

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία - διεκδίκηση του Σωματείου και των δύο εργαζομένων αφορά τα έτη 2014, 2015 και 2016.
 Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η πρώτη δικάσιμος, για τους εξ αυτών Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ορίστηκε η 10η Ιανουαρίου 2017. Ειδικότερα, σύμφωνα με το νέο Νόμο και το Άρθρο 54 ορίζονται τα εξής:
 1. Η περίπτωση ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής: «ιγ) αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά».
 2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 καταργείται.
 3. Η περίπτωση ι’ της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «ι) Την απόφαση για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά».
 4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 καταργείται.
 5. Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού περί μη άσκησης ή περί παραίτησης από ένδικο μέσο, οι οποίες εκδόθηκαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται, ως προς όλες τις συνέπειες τους, νόμιμες.
 Ο ν.3852/2010
 Στο Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» ορίζονται και αντικαθίστανται τα εξής:
 Περίπτωση ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87): ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων.
 Δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 72: Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
Ετικέτες
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου

[facebook][blogger]

MKRdezign

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget