Ανακατανομή θέσεων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς - Όλες οι λεπτομέρειες

Παιδικούς Σταθμούς

Η δυνατότητα να φιλοξενηθούν παιδιά σε Παιδικούς Σταθμούς, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», έτους 2016 - 2017, δίνεται σε επιλαχόντες γονείς ή κηδεμόνες, που έμειναν εκτός της αρχικής διαδικασίας επιλογής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.Ειδικότερα, η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης αναφέρει:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS
Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017, έχοντας υπόψη την παρ. 8 του άρθρου 8 της με αριθμό 16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166/22-6-2016 ΚΥΑ, όπως ισχύει, καλεί, τους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στη πρόσκληση με αρ. πρωτ. 3070/11.7.2016 που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το σχολικό έτος 2016-2017, και δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί voucher, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. βεβαίωση του Φορέα/Δομής παροχής των σχετικών υπηρεσιών περί αποδοχής του τέκνου ή των τέκνων τους, στην περίπτωση που τους χορηγηθεί voucher.
Η αίτηση των υποψηφίων καθώς και η σχετική βεβαίωση του Φορέα/Δομής πρέπει να υποβληθούν, σε αρχεία μορφής .pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr.
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής: 25/9/2016 και ώρα 23.59 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω έντυπα, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα:
  • ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ για τη χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» (voucher), και
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ του φορέα/δομήςγια κάθε παιδί, ότι διαθέτει θέση στη συγκεκριμένη Δομή και Κατηγορία.
  • Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα χορηγήσει voucher στους ανωτέρω υποψήφιους σύμφωνα με τη μοριοδότηση που έχει ήδη διενεργήσει, μέχρι την εξάντληση του  προϋπολογισμού.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι με αρ. πρωτ. 3070/11-7-2016 Πρόσκλησης.

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» (VOUCHERS)
Δράση: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2016-2017
 Προς  Ελληνική ΕταιρείαΤοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)


 ΕΠΩΝΥΜΟ
 ΟΝΟΜΑ

 Α.Φ.Μ.
 Α.Μ.Κ.Α.

Παιδί / Παιδιά
 Ονοματεπώνυμο    παιδιού
 ΑΜΚΑ παιδιού
 Ονοματεπώνυμο    παιδιού
 ΑΜΚΑ παιδιού
 Ονοματεπώνυμο    παιδιού
 ΑΜΚΑ παιδιού
Δηλώνω υπεύθυνα, ότι επιθυμώ να συμμετέχω στην διαδικασία για την χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» vouchers στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» σχολικού έτους 2016-2017 και ότι υπάρχει διαθέσιμη θέση σε Φορέα/Δομή, βεβαίωση/σεις του οποίου σας επισυνάπτεται.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ημερομηνία:  …………….………. 2016
Τα αρχεία θα γίνονται δεκτά μόνον σε μορφή PDF και υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:voucher@eetaa.gr
Σημείωση: Λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του παιδιού, όπως αυτά δηλώθηκαν στην αίτηση του/της ωφελούμενου/νης.

Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ/ΔΟΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS
Δράση: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2016-2017
ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. -  ΜΥΛΛΕΡΟΥ 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

 ΑΔΤ
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ:
Ως νόμιμος εκπρόσωπος του παραπάνω Φορέα, δηλώνω ότι συμφωνώνα παρέχω θέση, στη/ον παρακάτω ενδιαφερόμενη/ο, σε περίπτωση που του χορηγηθεί voucher, για το δηλούμενο παιδί:
 ΕΠΩΝΥΜΟ:
 ΟΝΟΜΑ:
 Ονοματεπώνυμο παιδιού
 ΑΜΚΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής", για το σχολικό έτος 2016-2017 της οποίας Δικαιούχος είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης A.E (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ.16/οικ.578/ΕΥΣΕΚΤ/66166 ΦΕΚ Β΄1850/24.6.2016, όπως ισχύει.

Ημερομηνία:  ……….………. 2016
Ο ΔΗΛΩΝ
(υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και σφραγίδα φορέα)
Τα αρχεία θα γίνονται δεκτά μόνον σε μορφή PDF και υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:voucher@eetaa.gr

Σημειώνεται ότι η κατηγορία θέσης της δομής πρέπει είναι συμβατή με την ηλικία  του παιδιού, σύμφωνα με τους όρους της με αρ.3070/11.7.2016 πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ.
Ετικέτες
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου

[facebook][blogger]

MKRdezign

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget