Η επιστολή της ΕΕ σχετικά με την αιρεσιμότητα στη διαχείριση των αποβλήτων

διαχείριση των αποβλήτων

Δείτε παρακάτω και συνημμένα την Επιστολή της Ευρωπαικής Επιτροπής, με ημερομηνία 30/8/2016, σχετικά με την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα για τη διαχείριση των αποβλήτων, η οποία απευθύνεται στον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαική Ένωση.
 Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα - η οποία επηρεάζει τις αναγκαίες επενδύσεις στη χώρα μας - τις προθεσμίες και τους στόχους μέχρι το 2020 σχετικά με την Ανακύκλωση και τη Διαλογή στην Πηγή.
Επισημαίνεται στην επιστολή ο κίνδυνος μη χρηματοδότησης νέων εγκαταστάσεων, αν δεν τηρηθούν οι στόχοι της ιεράρχησης των αποβλήτων, και ιδιαίτερα ο κίνδυνος μη χρηματοδότησης εργοστασίων Μηχανικής - Βιολογικής Επεξεργασίας. Δείτε την επιστολή..
Αξιότιμε Κύριε Πρέσβη,
 Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στην ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα, η οποία επηρεάζει τις αναγκαίες επενδύσεις στη χώρα σας.
 Καθώς κρίθηκε ότι δεν είχε εκπληρωθεί η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα σχετικά με τα απόβλητα κατά την έγκριση του συμφώνου εταιρικής σχέσης ή των προγραμμάτων που παρατίθενται στο παράρτημα, συμφωνήθηκαν σχέδια δράσης. Στα εν λόγω σχέδια δράσης προβλέπονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, οι υπεύθυνοι φορείς και οι προθεσμίες για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.
 Οι μη εκπληρωθείσες εκ των προτέρων αιρεσιμότητες πρέπει να πληρωθούν το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016(1) μη εμπρόθεσμη εκπλήρωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή των ενδιάμεσων πληρωμών για τα σχετικά προγράμματα ή τις σχετικές προτεραιότητες.
 Σας καλούμε να επιληφθείτε της εν λόγω κατάστασης, ως ζήτημα προτεραιότητας, σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις που αποτυπώνουν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων και τη θέσπιση των μέτρων για την επίτευξη των στόχων του 2020 σχετικά με την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση και ειδικότερα την υποχρέωση διασφάλισης της χωριστής συλλογής.
 Επιπλέον, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα εξής:
 1. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία(2), χρηματοδότηση για την κατασκευή νέων χώρων υγειονομικής ταφής θα χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. κυρίως για μη ανακτήσιμα επικίνδυνα απόβλητα) και χρηματοδότηση νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας υπολειμματικών αποβλήτων, όπως η αποτέφρωση ή η μηχανική βιολογική επεξεργασία, θα χορηγείται μόνο σε περιορισμένες και καλώς αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει κίνδυνος πλεονάζουσας δυναμικότητας και τηρούνται πλήρως οι στόχοι της ιεράρχησης των αποβλήτων [η υπογράμμιση δική μας]
 Ως εκ τούτου, όταν οι πόροι της ΕΕ στηρίζουν έργα διαχείρισης αποβλήτων, θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε έργα στην κορυφή της ιεράρχησης των αποβλήτων και όχι σε μη βέλτιστες επιλογές διαχείρισης αποβλήτων [εργοστάσια μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας(ΜΒΕ) και μονάδες αποτέφρωσης που αναμένεται να λειτουργούν για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι προτού εξεταστεί η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, θα πρέπει να συνεκτιμώνται οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις, και ότι οι νέες δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν τη χωριστή συλλογή. [η υπογράμμιση δική μας]
 2. Πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλα εργαλεία που να επιτρέπουν τον σωστό συνδυασμό οικονομικών μέσων και μέτρων πολιτικής, έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα τόσο στις αρμόδιες αρχές όσο και στους φορείς διαχείρισης αποβλήτων να ανέβουν σε υψηλότερες βαθμίδες της ιεράρχησης αποβλήτων και να απομακρυνθούν από την τρέχουσα εξάρτηση από την υγειονομική ταφή και τις λύσεις στο τελικό στάδιο επεξεργασίας αποβλήτων (μονάδες ΜΒΕ και αποτεφρωτήρες).
 Οι υπηρεσίες μας είναι στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.
 Με εκτίμηση,
 Walter Deffaa     Daniel Calleja
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου

[facebook][blogger]

MKRdezign

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget