Σκούμας Θανάσης - το πρακτικό της επιτροπής για το "συμβιβασμό" μεταξύ Δήμου και ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ

πρακτικό μεταξύ Δήμου και ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ

Παραθέτουμε το πρακτικό της επιτροπής για το "συμβιβασμό" μεταξύ Δήμου και ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ που λάβαμε, πριν από λίγο (σήμερα στις 27-03-2017), με e-mail, από το Δήμο Θήβας. Το πρακτικό μας δόθηκε μετά από παρέλευση διαστήματος μεγαλύτερου από δύο μήνες από τότε που το ζήτησα από το δήμαρχο Θηβαίων! Πρόκειται για επιτροπή που συμμετέχει στην απόφαση του Δήμου και ο αντίδικος, δηλαδή η ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ ! Ενόψει του δημοτικού συμβουλίου της 29-03-2017 όπου θα ληφθεί απόφαση περί έγκρισης του πρακτικού…
Δείτε το και κρίνετε:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 305/2016 Α.Δ.Σ.
Στη Θήβα σήμερα 16/12/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο η Επιτροπή που συστάθηκε με την 305/2016 Α.Δ.Σ. προκειμένου να επιχειρηθεί η συμβιβαστική επίλυση της πρόσβασης των δημοτών στον αιγιαλό της περιοχής της «Νούσας».
Στην επιτροπή παραβρέθηκαν όλα τα μέλη που είχαν οριστεί με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. και ειδικότερα:
1. Σπυρίδων Νικολάου Πρόεδρος
2. Γεώργιος Σκαλής
3. Σταμάτης Χαλβατζής
4. Ιωάννης Κόρδατζης
5. Γεώργιος Κατσέλης
6. Νικόλαος Κουδούνης
7. Χρήστος Σάλτας
Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία που προβλέπεται στις επιτροπές προχώρησε στη συζήτηση του θέματος: «Συμβιβαστική επίλυση της πρόσβασης των δημοτών στον αιγιαλό της περιοχής της Νούσας».
Πριν την εισήγηση του προέδρου ο κ. Σταμ. Χαλβατζής ρώτησε αν έχει κληθεί εκπρόσωπος των κατοίκων της περιοχής και ο Δήμαρχος απάντησε ότι δεν δέχτηκαν να παραστούν στη συνεδρίαση.
Ο κ. Ιωαν. Κόρδατζης ανέφερε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα έγγραφα των κατοίκων της περιοχής καθώς και η γνωμάτευση του Συμπαραστάτη του Δημότη.
Ο κ. Νικ. Κουδούνης ανέφερε ότι θα πρέπει να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει και τονίζει ότι αν η Συμπαραστάτης του Δημότη γνώριζε το τελευταίο έγγραφο του Υπουργείου η γνωμάτευση της θα ήταν διαφορετική.
Στο σημείο αυτό προσήλθε και ο κ. Θ. Κιούσης αναπληρωτής του κ. Σταμ. Χαλβατζή.
Ο Δήμαρχος και πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε εκτενώς στο ιστορικό του θέματος και διαβάζει:
α) τις ταυτόσημες αποφάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτ. Ενότητας Θίσβης, με τις οποίες πλην αυτής της Τ.Κ. Χωστίων ζητούν να μην ακολουθηθεί η δικαστική διαδικασία για το θέμα και να αναληφθεί πρωτοβουλία ώστε με την οικονομοτεχνική υποστήριξη της ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ να καταστεί δυνατή η προσέγγιση και η διαμόρφωση της παραλίας «Ντράσας». Το συμβούλιο της Τ.Κ. Χωστίων ζητεί από όλες τις πλευρές πνεύμα κατανόησης διάθεση συνεννόησης και επίλυσης του προβλήματος στα πλαίσια της αμοιβαίας ικανοποίησης τόσο του αιτήματος των κατοίκων για ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό της περιοχής όσο και την πρόθεση της ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε. για την ασφαλή και συχνή μετακίνηση των βαρέων οχημάτων εντός της ΒΙΠΕ και του λιμανιού αυτής
β) έγγραφο του ΣΠΟΑΚ
γ) έγγραφο από το Επιμελητήριο Βοιωτίας και
δ) έγγραφο του Βουλευτή κ. Ν. Θηβαίου.
Ο πρόεδρος ολοκληρώνοντας την εισήγησή του τονίζει ότι εμμένει στη θέση της συμπολίτευσης όπως είχε εκφραστεί και στο παρελθόν (συμβιβαστική επίλυση του θέματος με τη διάνοιξη άλλου δρόμου, με δαπάνες της εταιρείας ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε σε κοντινή παραλία στη θέση «Ντράσα») και δίνει το λόγο στους παρευρισκόμενους να τοποθετηθούν.
Ο κ. Σ. Χαλβατζής τονίζει ότι έπρεπε ήδη να είχε βρεθεί λύση, συμφωνεί με την εισήγηση της Τ.Κ. Χωστίων καθώς και ότι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στην περιοχή. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν σχετικές απαγορεύσεις πρόσβασης σε ειδικές περιοχές (δεξαμενές πετρελαίου, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ.) για λόγους δημόσιας ασφάλειας, αλλά αυτή η επιτροπή είναι αναρμόδια για να συζητήσει και να προτείνει κάτι τέτοιο. Μια λύση θα ήταν η δυνατότητα πρόσβασης με κάποιο άλλο τρόπο προς τον αιγιαλό στη συγκεκριμένη περιοχή.
Θα πρέπει να προταθεί συμβιβαστική λύση και σε αυτό μπορούν να συμβάλουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη περιοχή ώστε να ικανοποιηθεί το δημόσιο αίσθημα των κάτοικων της περιοχής τόσο για πρόσβαση στον αιγιαλό αλλά και την παροχή ανταποδοτικών οφελών.
Ο κ. Κόρδατζης παίρνοντας το λόγο λέει ότι οι αντιπαραθέσεις δεν οδηγούν σε λύσεις και επειδή θέλουμε την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής όχι όμως σε βάρος των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών τα οποία για μας θα πρέπει να γίνονται απόλυτα σεβαστά από όλους. Πιστεύουμε η συμβιβαστική λύση που προτείνεται για τη διαμόρφωση και προσέγγιση μιας άλλης παραλίας σε κοντινή ακτή με την οικονομοτεχνική υποστήριξη της ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ, την κάνουμε δεκτή ως μια εναλλακτική λύση και επουδενί ως ανταποδοτική, με την δυνατότητα των πολιτών της ελεύθερης επιλογής σε οποιαδήποτε παραλία επιθυμούν με ασφάλεια.
Ο κ. Γ. Κατσέλης υποστηρίζει την άποψη των κατοίκων σύμφωνα με την απόφαση των Τοπικών Κοινοτήτων που προαναφέρθηκε. Οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ακτή αλλά και η Επιχείρηση να μην έχει προβλήματα στη λειτουργία της.
Ο κ. Σάλτας περιγράφει και εξηγεί ακριβώς -στο χάρτη που είχε διανεμηθεί στους παριστάμενους από τον Δήμαρχο- το σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ των κατοίκων και της επιχείρησης.
Ο κ. Γ. Σκαλής υποστηρίζει τις αποφάσεις των Τοπικών Κοινοτήτων και ότι πρέπει να βρεθεί λύση.
Ο κ. Θ. Κιούσης συμφωνεί ότι πρέπει να βρεθεί συμβιβαστική λύση, είναι αδιαπραγμάτευτο το θέμα της ασφάλειας και η καλύτερη λύση είναι ο χώρος της «Ντράσας».
Ο κ. Ν. Κουδούνης προτείνει, προκειμένου να δοθεί η λύση που όλοι οι παριστάμενοι επικαλούνται, τη χρηματοδότηση από την επιχείρηση της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε στην κατασκευή δρόμου για πρόσβαση στην ακτή στη θέση «Ντράσα».
Ο κ. Χαλβατζής μετά την πρόταση του κ. Ν. Κουδούνη λέει ότι θα πρέπει να αποδεχτούμε τη χρηματοδότηση από τη ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε για την κατασκευή του δρόμου, να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής και να τονιστεί η επικινδυνότητα της διέλευσης τους από τον υφιστάμενο δρόμο για την αποφυγή σοβαρού ατυχήματος.
Ο κ. Ι. Κόρδατζης δέχεται την ανωτέρω πρόταση με την προϋπόθεση να αποφασίσουν οι κάτοικοι της περιοχής.
Τα μέλη της επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη όλες τις ανωτέρω απόψεις κατέληξαν από κοινού στα συμπεράσματα ως εξής:
- Εκφεύγει της αρμοδιότητας αλλά και του αντικειμένου της Επιτροπής, ο χαρακτηρισμός του εν γένει ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των εξ αυτού απορρεόντων δικαιωμάτων, του δρόμου που άρχεται από τον κόμβο εισόδου στη βιομηχανική περιοχή Θίσβης Βοιωτίας και καταλήγει στον όρμο Νούσας -Αγγελή, όπου βρίσκονται οι λιμενικές εγκαταστάσεις της ΒΙΠΕ Θίσβης.
- Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη προς οριστική και αμετάκλητη επίλυση της διαφοράς, συνεπάγεται μακροχρόνιους και πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες με αβέβαιο αποτέλεσμα, λόγω της πολυπλοκότητας του υπό εξέταση θέματος ενώ, σε κάθε περίπτωση, αναμφίβολα υφίσταται θέμα ασφάλειας αλλά και ομαλής λειτουργίας της ΒΙΠΕ Θίσβης.
- Η ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. αν και δεν παραιτείται των δικαιωμάτων της επί του ως άνω δρόμου και σε κάθε περίπτωση ρητώς δεν συνομολογεί εμπράγματα ή/και ενοχικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου εφ’ αυτού (του δρόμου), εντούτοις στα πλαίσια εξεύρεσης λύσης στο υπό εξέταση θέμα, επιβεβαιώνει την πρότασή της να χρηματοδοτήσει την επέκταση – διαμόρφωση του δημόσιου δρόμου ο οποίος καταλήγει στον όρμο του Αγίου Ιωάννη Θίσβης Βοιωτίας (υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης των απαραίτητων σχετικών αδειών και εγκρίσεων) ώστε αυτός (ο δρόμος) να οδηγεί από τον όρμο του Αγίου Ιωάννη σε παρακείμενη παραλία. Το ακριβές ποσό της ως άνω χρηματοδότησης θα προκύψει μετά από σχετική μελέτη, η οποία θα εκπονηθεί με την συμμετοχή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων, το κόστος της οποίας θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τη ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε..
- Η αποδοχή της ως άνω πρότασης της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. από το Δήμο Θηβαίων δεν δύναται να συνιστά και δεν συνιστά παραίτηση ή απεμπόληση σχετικών δικαιωμάτων του Δήμου και του Ελληνικού Δημοσίου εν γένει και των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών.
- Είναι προς το κοινό συμφέρον, η διατήρηση και η περαιτέρω ενδυνάμωση της φιλικής σχέσης και της άψογης συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Θηβαίων και της Τοπικής Κοινωνίας με την ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. και τις εγκατεστημένες στη ΒΙΠΕ Θίσβης επιχειρήσεις.
Η Επιτροπή που συστάθηκε με την 305/2016 Α.Δ.Σ. προκειμένου να επιχειρηθεί η συμβιβαστική επίλυση της πρόσβασης των δημοτών στον αιγιαλό της περιοχής της «Νούσας» μετά από τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ
Τη συμβιβαστική επίλυση του υπό εξέταση θέματος, με την καταρχήν αποδοχή της πρότασης της ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. Α.Ε. να χρηματοδοτήσει αυτή το Δημοτικό Έργο της επέκτασης – διαμόρφωσης υφιστάμενου δημόσιου δρόμου ώστε αυτός να οδηγεί από τον όρμο του Αγίου Ιωάννη της Θίσβης Βοιωτίας σε παρακείμενη παραλία (Ντράσα), καθιστώντας δια του τρόπου αυτού ευχερή στους πολίτες την επισκεψιμότητα – χρήση αυτής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ
Ι. ΚΟΡΔΑΤΖΗΣ
Γ. ΚΑΤΣΕΛΗΣ
Χ. ΣΑΛΤΑΣ
Ν. ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ
Γ. ΣΚΑΛΗΣ
Ετικέτες
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου

[blogger][facebook]

MKRdezign

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget