Ερωτήσεις του Δημοτικού Συμβούλου Θανάση Σκούμα σχετικά με το δημοτικό έλεγχο

Ερωτήσεις Θανάση Σκούμα

1.Η σύμβαση Οριστικής μελέτης της Ανατολικής παράκαμψης Θήβας υπογράφηκε στις 25 Ιουλίου 1997. Παρ’όλα αυτά, μέχρι σήμερα, 20 χρόνια μετά, δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες μελέτες. Επιπλέον, καμία πληροφόρηση δεν έχουμε σχετικά με την εξέλιξη του θέματος της ανατολικής παράκαμψης της πόλης.
Η επιβάρυνση της πόλης και των λειτουργιών της από την διέλευση της υπερτοπικής κυκλοφορίας έχει ενταθεί κυρίως στην οδό Μακαρίου, αλλά και σε άλλες οδούς και στην οδό Σοφοκλή και Οπλαρχηγού Βόγκλη, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί και η επικινδυνότητα από τη διέλευση μεγάλου αριθμού βαρέων οχημάτων, από τον αστικό ιστό της πόλης.
Ερωτάται ο κ. Δήμαρχος : 1)Πότε θα ολοκληρωθεί η μελέτη και πότε εκτιμάται η ένταξη του έργου για την κατασκευή της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού της Θήβας; 2)Ποιες πρακτικές ενέργειες και παρεμβάσεις έχει κάνει προς αυτήν την κατεύθυνση και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών;
2. Η πόλη της Θήβας, αντιμετωπίζει ειδικά μετά την κατασκευή των εργασιών στην οδό Πινδάρου και Επαμεινώνδα, πολύ μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα και πολύ σοβαρότερα προβλήματα στάθμευσης, από αυτά που υπήρχαν πριν γίνουν οι εργασίες αυτές. Παράλληλα, η παντελής έλλειψη στοιχειώδους πρόβλεψης, να γίνουν οι εργασίες αυτές με την πρόνοια είτε εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης του τέλους 2006 για το κέντρο της πόλης, είτε άλλως, με ένα προηγούμενο σχεδιασμό κυκλοφοριακής μελέτης πριν την κατασκευή των εργασιών αυτών, και η ολοκληρωτική αδράνεια της δημοτικής αρχής για τα κυκλοφοριακά θέματα επί σχεδόν 7 χρόνια τώρα, έχουν δημιουργήσει ένα κυκλοφοριακό χάος στην πόλη της Θήβας. Έχουμε επισημάνει κατ΄ επανάληψη και κατά τακτικά χρονικά διαστήματα αυτή την απουσία πολιτικής από τη δημοτική αρχή, με την υποβολή προτάσεων μας, αλλά χωρίς αντίκρυσμα. Ερωτάται ο κ. Δήμαρχος: Πρόκειται, έστω και τώρα, μετά από 7 έτη θητείας, να πάρετε τις απαραίτητες ορθές πρωτοβουλίες και αποφάσεις για την εφαρμογή κυκλοφοριακού σχεδιασμού της πόλης της Θήβας;
3.Α.Η Πρόσφατη απόφαση έγκρισης πρακτικού «συμβιβασμού» με την ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ ΑΕ, χωρίς την προηγούμενη εισήγηση δικηγόρου για τιν εξώδικο αυτό «συμβιβασμό», αποτελεί σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 άκυρη απόφαση. Γιατί επέμεινε η δημοτική αρχή στην έγκριση ενός πρακτικού χωρίς τα ελάχιστα εχέγγυα του νόμου;
3.Β. Με την απόφαση έγκρισης του πρακτικού «συμβιβασμού» η δημοτική αρχή «συμβιβάστηκε» με την ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται τη ΒΙΠΕ Θίσβης και αποτελείται κατά τη συντριπτική της πλειοψηφία από τους εκπροσώπους της εκεί εγκατεστημένης βιομηχανίας, με τη σύμφωνη ψήφο των παρατάξεων των κ.κ. Χαλβατζή, Κόρδατζη, Κατσέλη. Ο «συμβιβασμός» οδηγεί στην αβέβαιη πιθανότητα να υπάρξει κατασκευή άλλου δρόμου, σε άλλο σημείο χιλιόμετρα μακριά από την παραλία Αγγελή της Νούσας Θίσβης. Χωρίς καμία νομική δέσμευση της ιδιωτικής εταιρείας και χωρίς κανένα προϋπολογισμό μελέτης, κόστους και χρόνου υλοποίησης. Ταυτόχρονα υπενθυμίζουμε, ότι ο συμβιβασμός αφορούσε την πρόσβαση στην παραλία Αγγελή του όρμου της Νούσας και τη χρήση των εκεί δημοσίων και κοινοχρήστων πραγμάτων και όχι την κατάργηση αυτών των κοινοχρήστων πραγμάτων με την εισήγηση του δημοτικού συμβουλίου και την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου. Πρόκειται για de facto κατάργηση δημοτικών και δημοσίων κοινοχρήστων πραγμάτων που βρίσκονται στη Νούσα της Θίσβης με την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου Θήβας. Προτίθεται έστω και τώρα ο δήμαρχος Θηβαίων να ενεργήσει για την άρση της παράδοσης των δημοτικών και δημοσίων πραγμάτων στην ιδιωτική εταιρεία;
4.Προτίθεται η δημοτική αρχή να προχωρήσει την υλοποίηση της πράξης εφαρμογής καθώς και τα μελετημένα έργα δικτύων-υποδομών της συνοικίας Πινδάρου, στο Πυρί, εγγράφοντας τα στο πρόγραμμα έργων και τον προϋπολογισμό;
5.Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα έχουμε γίνει μάρτυρες μιας ακατανόητης αντίληψης και πρακτικής από τη δημοτική αρχή σε σχέση με την λειτουργία, την κατάργηση και την μεταφορά περιπτέρων. Ειδικότερα δεν λαμβάνονται υπόψη, τα εκ του νόμου προβλεπόμενα για τη λειτουργία τους, ούτε τα κριτήρια για την μεταφορά τους, ούτε η επικινδυνότητα που υπάρχει από υφιστάμενα περίπτερα, τα οποία δεν υπαρχει μέριμνα να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία. Αντιθέτως μεταφέρονται περίπτερα χωρίς εμφανή λόγο, σε αντίθεση με τη θέληση των κατόχων αυτών και σε άλλες περιπτώσεις, εξαφανίζονται κουβούκλια περιπτέρων (υπάρχουν σχετικά, αναπάντητα από τον κ. Δήμαρχο Θηβαίων δημοσιεύματα τοπικών εφημερίδων) και σε άλλες περιπτώσεις δημιουργούνται χαρακτηριστικά αυθαίρετα με ανοχή του Δήμου. Ήδη, έχω υποβάλει αίτηση προς τον κ. Δήμαρχο, με αριθμό πρωτ. 17.581/18.8.2016 και έως σήμερα δεν έχω λάβει απάντηση από τον κ. Δήμαρχο. Ερωτάται ο κ. Δήμαρχος: Προτίθεται να εφαρμόσει τη νομιμότητα για τη λειτουργία και την μεταφορά περιπτέρων και να προχωρήσει σε κανονισμό για τα περίπτερα ή θα εξακολουθήσει να πράττει άνευ λογοδοσίας και εκτός θεσμικού πλαισίου;
6. Ο κ. Δήμαρχος τοποθέτησε ως αντιδήμαρχο της δημοτικής ενότητας Θίσβης τον κ. Καμούτση Αναστάσιο, που έχει εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της δημοτικής ενότητας Θήβας. Σύμφωνα με διαμαρτυρία κατοίκων της Αλυκής που απεστάλη στον κ. Δήμαρχο, με τον τρόπο αυτό δεν εκπροσωπείται η δημοτική ενότητα Θίσβης με αντιδήμαρχο εκλεγμένο με το ψηφοδέλτιο της δημοτικής της ενότητας. Παρόλα αυτά η απόφαση του δημάρχου δεν άλλαξε. Ερωτάται ο κ. Δήμαρχος: Η επιλογή του γιατί αφίσταται της υποχρέωσης να επιλέξει αντιδήμαρχο εκλεγμένο από το ψηφοδέλτιο της εν λόγω δημοτικής ενότητας; Συνιστά αυτή η επιλογή αποτέλεσμα εσωτερικών ισορροπιών της παράταξης του, ή αποτελεί προίόν πιέσεων εξωθεσμικών παραγόντων;
7. Κατόπιν παρέλευσης 7 ετών θητείας της δημοτικής αρχής Νικολάου και άλλων 4 ετών της δημοτικής θητείας Σβίγγου (11 έτη), καμία εξέλιξη δεν υπάρχει σε σχέση με την εφαρμογή της ολοκληρωμένης μελέτης από το 2006 για την κατασκευή της πεζογέφυρας και των συνοδών εργασιών και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, εκ της οποίας υπολειπόταν η ολοκλήρωση μιας πράξης αναλογισμού ανατολικά της οδού (Πλακιώτισσας). Αντί της εφαρμογής αυτής ο Δήμαρχος αναζήτησε άλλη λύση, δημιουργώντας ερωτηματικά για την κίνηση του αυτή, ενώ στην περιοχή ιδιώτης αυθαιρετεί με περιφράξεις, σε σημεία που κατά την άποψη μας υπάρχει δημοτική έκταση χωρίς αντίδραση από το Δήμο και τις υπηρεσίες του. Ερωτάται ο κ. Δήμαρχος: 1)Πότε προβλέπεται να υλοποιηθεί η γέφυρα για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση προς το 2ο δημοτικό Σχολείο στην Πλακιώτισσα. 2)Τι πρόκειται να κάνει ο Δήμος για την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών (πράξη αναλογισμού κλπ); 3)Πώς θα αντιδράσει ο Δήμος Θηβαίων στις αυθαίρετες ενέργειες του ιδιώτη και αν υπήρξε έως σήμερα δικαστική αντίδραση του;
8. Από τις 31-07-2009 η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της τότε Νομαρχίας Βοιωτίας, με έγγραφο της είχε ζητήσει την οριοθέτηση των ρεμάτων που βρίσκονται εντός του Δήμου Θηβαίων. Ζητούμε να μας ενημερώσετε, για την πορεία υλοποίησης αυτού του θέματος. Πόσα ρέματα έχουν οριοθετηθεί από το Δήμο Θηβαίων, κατόπιν αυτού του εγγράφου.
Επίσης ζητούμε να μάθουμε ποιες είναι οι ενέργειες του Δήμου Θήβας (επομένως και της ΔΕΥΑΘ) για τις επεμβάσεις που έχουν γίνει στο ρέμα Νεοχωρακίου, που διέρχεται μέσα στον οικισμό για αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και ποια είναι η εξέλιξη της μελέτης σχετικά με το θέμα της αποχέτευσης-ρέματος στο Νεοχωράκι.
9.Προτίθεται ο κ. Δήμαρχος να μας πληροφορήσει αναλυτικά για τις ενέργειες που έχουν γίνει για το θέμα των τσιγγάνων και πότε σκέφτεται να συγκαλέσει την επιτροπή που είχε συσταθεί;
10.Σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο ματαιώθηκε η ανάθεση «παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικού τουριστικού μάρκετιγκ και προβολής του Δήμου Θηβαίων για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης τουριστικής προβολής του Δήμου Θηβαίων για το έτος 2017», με αιτιολογία την έγκριση προγράμματος από τον ΕΟΤ, γεγονός που δεν έχει καμία σχέση με την ματαίωση της ανάθεσης και μάλιστα, χωρίς να παρουσιασθούν τα πρακτικά του πρόχειρου διαγωνισμού, ποιες εταιρείες συμμετείχαν, ποια εταιρεία αναδείχθηκε από την πρόσκληση ενδιαφέροντος και για ποιο λόγο δεν της ανατέθηκε η παραπάνω εργασία. Παρόλο που ζητήσαμε αυτά τα έγγραφα δεν έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα. Ζητούμε την αποστολή των εγγράφων και την ενημέρωση μας από το Δήμαρχο Θηβαίων για τον πραγματικό λόγο της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής.
11. Ποιες είναι οι ενέργειες που προτίθεται να κάνει ο Δήμος Θηβαίων για την αποκατάσταση των προβλημάτων υδροδότησης των Βαγίων και της Αλυκής;
12.Ερωτάται ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου: Με την από 1-10-2016 επιστολή μου. σας είχα γνωστοποιήσει ότι όταν πληροφορήθηκα το περιεχόμενο της με αριθμό 454/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου θηβαίων, σας ενημέρωσα καταρχάς προφορικά, και ζήτησα από σας, να τεθεί ορθά στην απόφαση (διορθούμενης αυτής) η θέση μου, όπως αυτή διατυπώθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 21-12-2015 σχετικά με το θέμα «έγκριση παραλαβής της μελέτης Β2 Σταδίου «ΣΧΟΑΑΠ για τη γεωγραφική Περιφέρεις Δήμου Θίσβης και γνωμάτευση επ’ αυτής». Επειδή μέχρι σήμερα, δεν έχει διορθωθεί η απόφαση αυτή στο ορθόν της, σε σχέση με τη δική μου τοποθέτηση και ψήφο, ερωτάσθε: Πότε θα προβείτε στη επιβεβλημένη διόρθωση της παραπάνω απόφασης, υπενθυμίζοντας σας ότι το αίτημα μου έχει υποβληθεί γραπτά προς εσάς, εδώ και 7 μήνες και προφορικά πολύ περισσότερο.
13. Πληροφορηθήκαμε ότι σχετικά με οφειλές εταιρείας λατομικών προϊόντων, υπάρχει αδυναμία είσπραξης μεγάλων ποσών, που ξεπερνά το ποσό των 700.000 ευρώ και υπήρξε σχετικά με αυτό το θέμα πόρισμα των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε το περιεχόμενο του πορίσματος γι΄αυτό το θέμα, και ποιες ενέργειες έγιναν κατά τη διάρκεια της θητείας σας, δικαστικές και εξώδικες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου.
14. Ζητούμε να μας γνωρίσετε ποια είναι τα ποσά που διατέθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών 2014, 2015 και 2016, ανά έτος στις Δημοτικές Ενότητες και πως αυτά κατανεμήθηκαν ανά Τοπική Κοινότητα για επενδύσεις και ποιες ήταν αυτές, με το αναλογούν ποσό.

Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Αθανάσιος Σκούμας
Ετικέτες
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου

[blogger][facebook]

MKRdezign

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget