Αεραθλητικός Σύλλογος Θήβας-Περιφερειακοί Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2017

Paramotor

Αγώνες Paramotor (RPF1)
Ο Αεραθλητικός Σύλλογος Θήβας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υπερελαφρών και απόφασης του Δ.Σ. της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, προσκαλεί όλα τα σωματεία μέλη της ΕΛ.Α.Ο., με ενασχόληση στο αεράθλημα των Υπερελαφρών, να λάβουν μέρος στους Περιφερειακούς Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών στην κατηγορία Paramotor (RPF1) σε πολλαπλά αγωνίσματα, εφ’ όσον υπάρχουν περισσότερα από 4 συμμετοχές ανά κατηγορία.
Οι αγώνες θα γίνουν στο Πεδίο της Θήβας που χρησιμοποιεί ο Αεραθλητικός Σύλλογος Θήβας το Σάββατο 13 Μαΐου 2017, με εναλλακτική ημερομηνία 20 Μαΐου 2017. Οι αγώνες αυτοί προσμετρώνται στην αξιολόγηση των σωματείων.
Τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος με αθλητές τους, στους εν λόγω αγώνες,
καλούνται να στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στην Επιτροπή Υπερελαφρών και τον
Αεραθλητικό Σύλλογο Θήβας, το αργότερο έως την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017 και ώρα
23:59. Συμμετοχές πέραν αυτής της ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνονται δεκτές.
Ακολουθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες για τον αγώνα.:
1. Αγώνας :
Περιφερειακοί Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών στην κατηγορία Paramotor (RPF1). Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αθλητών που είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε σωματείο.
Για να διεξαχθούν οι αγώνες θα πρέπει να έχουν δηλώσει συμμετοχή τουλάχιστον 4 αθλητές ή
πληρώματα από 2 τουλάχιστον σωματεία ανά κατηγορία, Στους αγώνες θα επιτραπεί η συμμετοχή μόνο σε όσους εκ των αθλητών πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό της Υ.Π.Α. για τα μηχανοκίνητα πτητικά μέσα που έχουν άθροισμα μέγιστου κενού βάρους απογείωσης και καυσίμων ίσο ή μικρότερο των εβδομήντα (70) κιλών (ΦΕΚ 2937Β/31-12-2015).
2. Ημερομηνίες - Πρόγραμμα αγώνων :
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 Μαΐου -
Αφίξεις – Δοκιμαστικές πτήσεις
Ενημέρωση αθλητών (υποχρεωτική)
ΟΛΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
18:00 ΣΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 Μαΐου -Άφιξη αθλητών στο Αεροδρόμιο - Αγώνας paramotor
Έκδοση αποτελεσμάτων – Ενστάσεις-Απονομές - Τελετή λήξης 
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αθλητών είναι μικρός η ενημέρωση θα γίνει το πρωί του Σαββάτου
13/5/2017. Στο 2ο Ενημερωτικό Δελτίο θα αναφέρεται ο τελικός χρόνος της ενημέρωσης.
Από κάθε πλήρωμα θα πρέπει τουλάχιστον ένας αθλητής να είναι παρών στην ενημέρωση της
κατηγορίας που συμμετέχει και σε αντίθετη περίπτωση το πλήρωμα θα αποκλειστεί από την
συνέχεια των αγώνων.
Δεν θα γίνονται πτήσεις αγώνων πέραν της 18:00 μμ. Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι δυνατόν να
αλλάξει, αναλόγως με την συμμετοχή αθλητών σε κάθε κατηγορία. Το τελικό πρόγραμμα θα
ανακοινωθεί στο 2ο Ενημερωτικό Δελτίο.
3. Οργανωτής :
Οργανωτής του αγώνα είναι η Επιτροπή Υπερελαφρών. Διαχειριστής του αγώνα είναι o
Αεραθλητικός Σύλλογος Θήβας.
4. Χώρος Αγώνων :
Πεδίο Θήβας (ZZZZ)
5. Διευθυντής Αγώνα/Ελλανόδικος Επιτροπή
Τα ονόματα του Διευθυντή Αγώνα και της Ελλανόδικου Επιτροπής θα ανακοινωθούν.
6. Κριτές :
Την κάθε κατηγορία θα κρίνει ο προβλεπόμενος από τους κανονισμούς αριθμός κριτών. Ως κριτές θα
επιλεγούν άτομα από εκείνα που θα έχουν παρακολουθήσει την σχετική εκπαίδευση/ενημέρωση.
7. Αθλητές :
Κάθε αθλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της ΕΛΑΟ. Το σωματείο
του επίσης δεν πρέπει να έχει οικονομικές εκκρεμότητες, δηλαδή θα πρέπει να έχει πληρώσει
την συνδρομή του και για το 2017 στην ΕΛ.Α.Ο Κάθε σωματείο εκτός από τους αθλητές, οφείλει να
δηλώσει και τον αρχηγό της ομάδας. Αρχηγός Ομάδας είναι δυνατόν να είναι και αθλητής που
συμμετέχει στους αγώνες. Είναι δυνατόν επίσης να λάβουν μέρος αθλητές από την Κυπριακή
Αεραθλητική Ομοσπονδία στα πλαίσια της διακρατικής αθλητικής συνεργασίας που έχει υπογραφεί
μεταξύ των δύο χωρών.
8. Κανονισμοί Αγώνων :
O αγώνας των Paramotor θα γίνει με μια τροποποιημένη έκδοση του Κανονισμού αγωνίσματος ΥΠΑΜ
“ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ” Έκδοση 2017 της ΕΛΑΟ. Το κείμενο
του κανονισμού θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Υπερελαφρών τις επόμενες μέρες.
9. Συχνότητες Επικοινωνίας :
Η συχνότητα επικοινωνίας με το πεδίο της Θήβας η 119.700. Η συχνότητα της προσέγγισης της
114 Π.Μ. (Call sign ΤANAGRA APPROACH), εντός της ΜΤΜΑ της οποίας βρίσκεται το πεδίο, είναι η
120.250. Θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τον εκεί πύργο ελέγχου κατά την άφιξη και
αναχώρηση των αεροσκαφών.
10. Πληροφορίες Πεδίου :

11. Φωτογραφικές Μηχανές :
Δεν απαιτούνται για το αγώνισμα.
12. Υποβολή Ενστάσεων :
Είναι δυνατόν να υποβληθεί ένσταση σύμφωνα με τον αγωνιστικό κανονισμό “ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ” Έκδοση 2017 για paramotor της ΕΛΑΟ. Η ένσταση για να συζητηθεί, πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από ποσό 50 € το οποίο θα επιστραφεί στο σωματείο,σε περίπτωση που η ένσταση του γίνει δεκτή.
Ένσταση είναι δυνατόν να υποβληθεί μόνο από τον αρχηγό της ομάδας, συμμετέχοντος σωματείου. Το σωματείο θεωρείται ότι μετέχει των αγώνων εφόσον αθλητής του, καταρχάς δηλώσει συμμετοχή και παρουσιαστεί έγκαιρα στην γραμματεία του αγώνα. Στην ένσταση θα πρέπει να αναγράφεται το άρθρο του κανονισμού το οποίο παραβιάστηκε.
13. Έπαθλα
Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρεις πρώτους νικητές κάθε Κατηγορίας και αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες
14. Ασφάλιση
Οι συμμετέχοντες αθλητές είναι υπεύθυνοι για τη κατά νόμο ασφάλιση των αεροσκαφών τους για
αστική ευθύνη έναντι τρίτων που πρέπει υποχρεωτικά να έχουν τα συμμετέχοντα αεροσκάφη, η
διοργάνωση δεν θα ασφαλίσει επιπροσθέτως τους αθλητές για την περίοδο των αγώνων. Στο δικαίωμα συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται κανένα ποσό σχετικά με επιπρόσθετη ασφάλιση.
15. Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής (Entry Fee) ορίζεται σε 15€ ανά αθλητή.
16. Επικοινωνία :
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι δυνατόν να επικοινωνείτε με τους κ.κ. Νίκο Αντωνίου, τηλ.
6996656100 email thivaair@yahoo.gr και Απόστολο Μαυροθαλασσίτη, τηλ. 6979795768.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν στην Επιτροπή Υπερελαφρών ΚΑΙ
στην γραμματεία του Αεραθλητικού Συλλόγου Θήβας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Λεπτομέρειες στην δήλωση συμμετοχής που επισυνάπτεται.
17 Νέα Ενημέρωση :
Θα εκδοθεί 2ο Ενημερωτικό δελτίο την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 που θα περιέχει όλες τις τελευταίες
πληροφορίες για τον αγώνα και τους συμμετέχοντες.
18 Καύσιμα :
Η διάρκεια πτήσης του αγώνα συνολικά θα είναι περίπου 20 λεπτά. Αθλητές που θα χρειαστούν
καύσιμα για τον αγώνα να επικοινωνούν με τον Αεραθλητικό Σύλλογο Θήβας.
19 Φύλαξη αεροσκαφών :
Θα υπάρχει φύλαξη του πεδίου κατά τις νυχτερινές ώρες.
20 Άλλες Πληροφορίες :
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
HOTEL PHILOXENIA – 2262028705
HOTEL MELETIOY – 2262027333
HOTEL NIOVI - 2262029888
Ετικέτες
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου

[facebook][blogger]

MKRdezign

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget