Στοιχεία - σοκ: Πόσοι Ελληνες μετανάστευσαν στο εξωτερικό και πού

Πόσοι Ελληνες μετανάστευσαν

Έγγραφο κατέθεσε το Υπ. Εξωτερικών στη Βουλή, στο οποίο γίνεται μια προσπάθεια καταγραφή των μεταναστευτικών ροών των Ελλήνων κατά την διάρκεια της κρίσης.Αναλυτικά:
Σε απάντηση της εν θέματι Κοινοβουλευτικής Ερώτησης, θεωρείται, από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών, απαραίτητο να επισημανθεί ότι δεν υφίσταται διαδικασία υποχρεωτικής δήλωσης και καταγραφής των Ελλήνων που διαβιούν στο Εξωτερικό στις κατά τόπους Ελληνικές Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές. Τούτου δοθέντος, παραθέτουμε στοιχεία που συγκέντρωσε η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και τα οποία αφορούν σε μεταναστευτικές ροές Ελλήνων από το 2010, συνεπεία της οικονομικής κρίσης, προς χώρες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη χώρα μας και τον Απόδημο Ελληνισμό.Υπογραμμίζεται ότι τα στοιχεία αυτά, για τους προαναφερθέντες λόγους, προσεγγίζουν,χωρίς να αποτυπώνουν με απόλυτη ακρίβεια, την πραγματικότητα, αναφορικά με το υπό εξέταση ζήτημα.
Η.Π.Α.
Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Πρεσβείας Ουάσιγκτον, δεν υπάρχουν στις Προξενικές μας Αρχές διαθέσιμα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των Ελλήνων που μετανάστευσαν στις Η.Π.Α. από το 2010 έως σήμερα.
Σύμφωνα με το Department of Homeland Security των Η.Π.Α., στο διάστημα 2010 έως 2014 έχουν χορηγηθεί σε Έλληνες υπηκόους 6.340 άδειες παραμονής με καθεστώς μονίμου κατοίκου.
Παρατίθεται πίνακας χορηγηθεισών αδειών ανά έτος: 
ΕΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ
2010
966
2011
1.196
2012
1.264
2013
1.526
2014
1.388
ΣΥΝΟΛΟ
6.340
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, υπάρχει σαφής αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια.ΚΑΝΑΔΑΣ
Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Πρεσβείας Οττάβα και στατιστικά στοιχεία του Καναδικού Υπουργείου Μετανάστευσης, Προσφύγων και Ιθαγένειας, στο διάστημα 2010 έως το πρώτο τρίμηνο του 2016 έχουν χορηγηθεί σε Έλληνες υπηκόους 1.616 άδειες παραμονής με καθεστώς μονίμου κατοίκου. Παρατίθεται πίνακας χορηγηθεισών αδειών ανά έτος: 
ΕΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ
2010
101
2011
102
2012
146
2013
298
2014
374
2015
477
2016 ( A’ ΤΡΙΜ .)
118
ΣΥΝΟΛΟ
1.616
Επίσης, στο διάστημα 2010 έως 2014 έχουν χορηγηθεί 687 προσωρινές άδειες εργασίας σε Έλληνες υπηκόους που κατανέμονται ως εξής: 
ΕΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ
2010
49
2011
74
2012
155
2013
226
2014
183
ΣΥΝΟΛΟ
687
Όπως προκύπτει από τα παρατιθέμενα στοιχεία, ο αριθμός των Ελλήνων που έχουν μεταναστεύσει στον Καναδά δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος, όμως είναι σαφής η αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια.
Εκτιμάται ότι ο αριθμός των Ελλήνων που έχουν εγκατασταθεί στον Καναδά είναι μεγαλύτερος, καθ’ όσον είναι πιθανόν να υπάρχουν Έλληνες που εργάζονται στον Καναδά είτε παρανόμως είτε με διπλή υπηκοότητα, οπότε λογίζονται ως Καναδοί πολίτες.
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Στοιχεία της κίνησης Ελλήνων μεταναστών, τα οποία έστειλε το Προξενικό Γραφείο Λισσαβόνας προερχόμενα από την ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Συνόρων της Πορτογαλίας έχουν ως ακολούθως: 
έτος
Υποσύνολο  προηγούμενης  χρονιάς
Κίνηση κατ έτος

Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο 
Άνδρες
Γυναίκες
2010
163
85
78
33
18
15
2011
178
92
86
38
17
21
2012
161
86
75
28
14
14
2013
170
91
79
51
24
27
2014
191
98
93
60
24
36
2015
248
119
129
71
30
41
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Σύμφωνα με στοιχεία των διπλωματικών μας Αρχών (2015), αφίξεις Ελλήνων παρατηρήθηκαν μετά το 2010, με ροή περί τους 
9.000 κατ’ έτος.
Οι περισσότεροι, όμως, εξ αυτών δεν καταγράφονται ως νέες αφίξεις, γιατί πρόκειται για Ομογενείς με διπλή υπηκοότητα, που είχαν παλιννοστήσει και επιστρέφουν λόγω της κρίσης από την Ελλάδα στην Αυστραλία.
Συνεχίζεται, επίσης, η άφιξη νέων με σπουδαστική βίζα, που τους επιτρέπει και μερική απασχόληση. Η εφαρμογή -από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 2016 της διμερούς Συμφωνίας Ελλάδος- Αυστραλίας για την κινητικότητα των Νέων ( Work and Holiday Visa) θα βοηθήσει πολλούς νέους, αποφεύγοντας έτσι τη σπουδαστική βίζα που έχει δίδακτρα.
  
ΚΟΥΒΕΙΤ (Στοιχεία Πρεσβείας, 2015)
Η Ομογένεια συνεχίζει να διευρύνεται με την άφιξη νέων υψηλά καταρτισμένων, για απασχόληση σε κατασκευαστικό τομέα, σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και εμπόριο. Καταγεγραμμένοι είναι περί τους 500 ομογενείς.ΚΑΤΑΡ (Στοιχεία Πρεσβείας Ντόχα, 2014)
Από 450 το 2008, οι ομογενείς έφθασαν το 2014 στους 1.000 και συνεχίζει η αυξητική τάση. Οι περισσότεροι απασχολούνται στις κατασκευές.
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Μετά το 2010 παρατηρήθηκε αυξητική τάση έλευσης Ελλήνων. Από 1.500 ομογενείς το 2010, ανήλθαν στους 1.850 το 2011, σε 2.600 το 2012 και σε 3.352 το 2013. Δραστηριοποιούνται, κυρίως, στον κατασκευαστικό τομέα, στο εμπόριο, στα ναυτιλιακά, στον τουρισμό. Κατέχουν σημαντικές θέσεις σε επιχειρήσεις, Τράπεζες, Ξενοδοχεία, καθώς και σε Πανεπιστήμια (κρατικά και ξένα). Η πλειοψηφία είναι νεαρής και μέσης ηλικίας, και κατέχει πανεπιστημιακούς τίτλους.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Σύμφωνα με το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας Χάγης δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία καταγεγραμμένα. Ωστόσο, τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί αυξημένη προσέλευση Ελλήνων στο Προξενικό Γραφείο. Από στατιστικά στοιχεία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ολλανδίας προκύπτει αύξηση του μεταναστευτικού ρεύματος, καθώς από 16.000 Έλληνες που ήταν πριν το 2010, ο αριθμός αυτός ανέρχεται σήμερα σε 24.000, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι περίπου 2.500 φοιτητές.

ΓΑΛΛΙΑ

Σύμφωνα με την Πρεσβεία Παρισίων, δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το μέγεθος της ροής Ελλήνων στη Γαλλία. Υπάρχουν, ωστόσο, ενδείξεις που καταδεικνύουν σαφή αυξητική τάση, ιδιαίτερα νέων σε ηλικία ατόμων. Παρατηρείται, επίσης, αυξημένη ζήτηση μεταφράσεων ελληνικών εγγράφων (πιστοποιητικών γεννήσεως, πτυχίων κλπ.) που είναι απαραίτητα για την εργασία στη Γαλλία και την εγγραφή στις διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες.

Εκτιμάται ότι στην περιοχή αρμοδιότητας του Προξενικού Γραφείου Παρισίων διαμένουν άνω των 15000 Ελλήνων και 1500-2000 φοιτητών.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Σύμφωνα με την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια δεν έχουν καταγραφεί στοιχεία σχετικά με τη μετανάστευση Ελλήνων στη Βουλγαρία.

ΚΥΠΡΟΣ

Ο αριθμός Ελλήνων υπηκόων που έχουν αποκτήσει άδεια εργασίας, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών διαμορφώνεται ως εξής:
 
Έτος
Άρρεν
Θήλυ

2010
2630
2069

2011
3675
2928

2012
3643
2924

2013
1513
1157

2014
2431
2230

2015
3261
3013

Σύνολο
17153
14321
31474

ΑΥΣΤΡΙΑ

Σύμφωνα με στοιχεία της αυστριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, μεταξύ 2010-2015 εγκαταστάθηκαν στην Αυστρία συνολικά 6165 Έλληνες πολίτες (που δεν έχουν αυστριακή υπηκοότητα). Παλιννόστησαν 3235.
 
2010
519
2011
813
2012
1201
2013
1362
2014
1109
2015
1161

Ακριβή στοιχεία σχετικά με το φύλο, ηλικία, επάγγελμα, κατοικία στην Ελλάδα δεν είναι διαθέσιμα. Εκτιμάται ότι προέρχονται από διάφορες κοινωνικές, μορφωτικές, επαγγελματικές ομάδες και είναι κυρίως 25-45 ετών. Συχνά μεταναστεύουν οικογένειες με μικρά παιδιά.

ΔΑΝΙΑ

Ο συνολικός αριθμός Ελλήνων που διαμένουν στη χώρα, την πρώτη του έτους, ανά φύλο, όπως καταγράφεται από τη δανική στατιστική υπηρεσία καταγράφεται ως εξής:
 

Άρρεν
Θήλυ
Σύνολο
2010
661
280
941
2011
705
303
1008
2012
803
395
1198
2013
1002
529
1531
2014
1205
643
1848
2015
1334
742
2076
2016
1487
873
2360
Παρατηρείται αύξηση του αριθμού των Ελλήνων, ιδιαιτέρως των ηλικιακών ομάδων έως 34 ετών.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Νορβηγίας, ο αριθμός των Ελλήνων που μετανάστευσαν στην Νορβηγία κατά τα έτη 2010-2016, ανά φύλο, είναι:
 

Άρρεν
Θήλυ
2010
520
182
2011
568
222
2012
702
285
2013
890
422
2014
1112
599
2015
1293
767
2016
1436
903
Δεν διατίθενται πληροφορίες σχετικά με ηλικία, επαγγελματική εξειδίκευση, τόπο κατοικίας στην Ελλάδα.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του βρετανικού Υπουργείου Εργασίας & Συντάξεων, ο αριθμός των Ελλήνων που έχουν αποκτήσει Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης (National Insurance Number, ΝΙΝ) έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη. Ο Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης είναι απαραίτητος για την είσοδο στην αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου και αποτελεί τον ασφαλέστερο δείκτη για τον αριθμό των Ελλήνων που μεταβαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για απασχόληση.
 
Πίνακας 1: Απόκτηση ΝΙΝ (National Insurance Number) από Έλληνες πολίτες, 2008 - 2016 (Α' τρίμηνο) 
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016  (Α' τρίμηνο)
2.931
2.751
3.26
5.598
7.417
9.891
9.79
12.022
3.881

-6,14%
18,50%
71,72%
32,49%
33,36%
-1,02%
22,80%


Η συντριπτική πλειοψηφία των εγγεγραμμένων (περίπου 90% του συνόλου) ανήκει στην ευρύτερη ηλικιακή ομάδα 18-44 ετών, ενώ σημαντική ποσοστιαία άνοδο παρουσιάζει και η ηλικιακή ομάδα 45-59 ετών. Κατά φύλο, οι εγγεγραμμένοι το 2015 κατανέμονται κατά περίπου 45% σε γυναίκες και 55% άνδρες.
  
Πίνακας 2: Απόκτηση ΝΙΝ από Έλληνες πολίτες βάσει ηλικίας, 
2008 - 2016 (Α' Τρίμηνο)


2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016  (Α' Τρίμηνο)
Κάτω των 18
7
16
12
20
27
69
64
145
27
18-24
824
751
844
1.508
1.913
2.624
2.473
3.157
916
25-34
1.709
1.572
1.876
3.124
3.835
4.839
4.655
5.388
1.727
35-44
264
281
343
641
1.117
1.563
1.662
2.088
736
45-54
82
83
117
220
389
569
700
929
344
55-59
27
21
31
40
72
120
145
200
79
60 και άνω
20
29
46
47
66
105
102
114
54
Σύνολο
2.931
2.751
3.26
5.598
7.417
9,891
9.79
12.022
3.881

Πίνακας 3: Απόκτηση ΝΙΝ από Έλληνες πολίτες κατά φύλο 2008-2016 (Α' Τρίμηνο)
 

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016  (Α'τρίμηνο)
Σύνολο  περιόδου
Φύλο


Ανδρες
1.587
1.504
1.763
3.096
4.09
5.637
5.542
6.869
2.281
32.38
Γ υναίκες
1.34
1.253
1.5
2.502
3.322
4.253
4.245
5.152
1.596
25.163
Σύνολο
2.931
2.751
3.26
5.598
7.417
9.891
9.79
12.022
3.881
57.542
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο παρακάτω πίνακας στον οποίο φαίνεται ότι το 2015 η Ελλάδα σημειώνει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή ανάμεσα σε 20 χώρες.


Πίνακας 4: Απόκτηση ΝΙΝ από μη Βρετανούς πολίτες, 12-μηνη περίοδος 2014-2015 και 2016 (Α' Τρίμηνο)


ΧΩΡΑ
2014
2015
Ετήσια  μεταβολή %
2016  (Α'τρί-  μηνο)
ΧΩΡΑ
2014
2015
Ετήσια  μεταβολή  %
2016 (Α'τρίμηνο) _
Ρουμανία
145.575
169.888
16,7%
51.162
Ιρλανδία
18.237
17.646
-3,24%
3.83
Πολωνία
107.417
111.27
3,59%
23.827
Πακιστάν
12.607
12.844
1,88%
3.456
Ιταλία
51.217
58.653
14,52%
16.534
Κίνα
12.524
13.12
4,76%
3.606
Ισπανία
50.26
50.028
-0,46%
12.809
Ελλάδα
9.79
12.022
22,80%
3.881
Βουλγαρία
41.785
39.189
-6,21%
9.746
Σλοβακία
11.497
9.575
-16,72%
1.921
Ινδία
31.749
35.065
10,44%
9.457
Τσεχία
9.391
9.388
-0,03%
1.839
Πορτογαλία
30.546
32.031
5,75%
8.448
Λεττονία
9.415
8.579
-8,88%
2.098
Γ αλλία
25.42
27.618
8,65%
7.347
Ολλανδία
7.318
8.546
16,78%
2.484
Ουγγαρία
22.331
22.197
-0,60%
4.835
Σουηδία
4.841
4.777
-1,32%
1.224
Λιθουανία
20.528
21.736
5,88%
4.853
Μτταγκλαν  τές
4.878
4.777
-2,82%
1.224
 ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Σύμφωνα με στοιχεία της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας DESTATIS ο αριθμός των Ελλήνων που μετανάστευσαν στη Γερμανία κατά τα έτη 2010-2015 ανά φύλο έχει ως εξής:
 
Έτος
Σύνολο
Άνδρες
Γ υναίκες
2010
12256
7580
4676
2011
23043
13890
9153
2012
32660
18873
13787
2013
32088
18549
13539
2014
28752
16730
12022
2015*
28256
16731
11525

*τα στοιχεία που αφορούν στο 2015 είναι προσωρινά.
Αντίστοιχα, ανά ηλικιακή ομάδα και ανά φύλο:
 
Έτος
<18
18-25 
25-50

Συν.
A
Γ
Σύν
A
Γ
Σύν
A
Γ
2010
1556
819
737
1932
1043
889
6836
4566
2270
2011
3764
2024
1740
3274
1783
1491
12944
8290
4654
2012
5758
2967
2791
4480
2333
2147
18149
11056
7093
2013
5646
2934
2172
4749
2565
2184
17340
10493
6847
2014
4824
2439
2385
4624
2454
2170
15184
9500
5684

Έτος
50-65
>65

Σύν
A
Γ
Σύν
A
Γ
2010
1363
884
479
569
268
301
2011
2359
1467
892
702
326
376
2012
3354
2107
1247
919
410
509
2013
3467
2156
1311
886
401
485
2014
3218
1936
1282
902
401
501

H DASTATIS δεν δημοσιεύει στοιχεία για τον τόπο προέλευσής τους ούτε για την επαγγελματική τους εξειδίκευση.

ΒΕΛΓΙΟ

Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ελληνικών κοινοτήτων και της Μητρόπολης Βελγίου, ο αριθμός των Ελλήνων που εγκαταστάθηκαν στο Βέλγιο από το 2010 μέχρι σήμερα υπολογίζεται στις 5000.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Σύμφωνα με την υπηρεσία μετανάστευσης του Υπ. Εξωτερικών Λουξεμβούργου, ο αριθμός των Ελλήνων πολιτών στο Λουξεμβούργο το 2014 ήταν 2108, ενώ την 1/1/2016 ήταν 2572.
 
ΕΛΒΕΤΙΑ - ΓΕΝΕΥΗ

Οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή δικαιοδοσίας του Γενικού Προξενείου Γενεύης (Καντόνια Γενεύης, Βω (Vaud) και Βαλαί (Valais)) υπολογίζονται σε περίπου 5000. Η πλειονότητά τους είναι υψηλής μορφώσεως και εργάζονται σε νοσοκομεία, πολυεθνικές εταιρίες, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, τραπεζικούς οργανισμούς και άλλες ιδιωτικές εταιρίες.
 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Εκτιμάται ότι περίπου 5000 Έλληνες εγκαταστάθηκαν μετά το 1989, ενώ περίπου 800-1000 είναι οι φοιτητές. Στα τέλη του 2015 υπήρχαν περίπου 1250 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων. Συνεχώς αυξανόμενος αριθμός Ελλήνων μεταβαίνει στη Ρουμανία για να ιδρύσει επιχειρήσεις ή για να εργαστεί σε αυτές.
Αρκετοί είναι αυτοί που εργάζονται ως υψηλόβαθμα στελέχη. Παρατηρείται, επίσης, ότι οι ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προέρχονται κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ στελέχη και φοιτητές από όλη την ελληνική επικράτεια.
ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Προξενικού Γραφείου Μπρατισλάβας, στη Σλοβακία σπουδάζουν περίπου 1100 Έλληνες φοιτητές. Καταγράφονται επίσης περίπου 150-200 Έλληνες που εργάζονται σε πολυεθνικές εταιρίες.

ΙΤΑΛΙΑ

Η Πρεσβεία Ρώμης, το Γενικό Προξενείο Μιλάνου και το Προξενείο Βενετίας απάντησαν ότι δεν διαθέτουν στοιχεία για τον αριθμό των Ελλήνων που έχουν εγκατασταθεί στην Ιταλία τα τελευταία έξι χρόνια. Σύμφωνα με την Πρεσβεία, ωστόσο, δεν έχει παρατηρηθεί μαζική μετανάστευση.

ΡΩΣΙΑ - ΝΟΒΟΡΟΣΣΙΣΚ

Το Γενικό Προξενείο δεν διαθέτει επίσημα στοιχεία. Εκτιμάται ότι από το 2013 και λόγω της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, μερικές εκατοντάδες Ελλήνων εγκαταστάθηκαν στη νότια Ρωσία. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονται από τη Ρωσία και λόγω της οικονομικής κρίσης επέστρεψαν στις περιοχές από όπου κατάγονται και διατηρούν περιουσία. Οι περισσότεροι δεν διαθέτουν πανεπιστημιακή μόρφωση και απασχολούνται σε συναφή επαγγέλματα με αυτά που ασκούσαν στην Ελλάδα. Εκτιμάται επίσης ότι η ροή ελλήνων έχει σε μεγάλο βαθμό ανακοπεί λόγω της οικονομικής κρίσης που εκδηλώθηκε στη Ρωσία το 2014.

ΚΟΥΒΑ

Σύμφωνα με την κρατική στατιστική υπηρεσία της Κούβας, στο διάστημα 2010-2015 έχουν μεταναστεύσει στην Κούβα 29 Έλληνες πολίτες.

ΠΕΡΟΥ

Ο αριθμός των Ελλήνων που εγκαταστάθηκαν στο Περού τα τελευταία χρόνια είναι μονοψήφιος.
Όσον αφορά στο ειδικότερο ζήτημα του σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να καταγράφονται, με ακρίβεια, οι ροές των Ελλήνων που εγκαταλείπουν τη χώρα μας, κρίνεται απαραίτητο να επαναληφθεί ότι οι Έλληνες που μεταναστεύουν σε χώρες της αλλοδαπής δεν υποχρεούνται να έλθουν και, σε αρκετά μεγάλο ποσοστό, δεν έρχονται -κατ’ αρχήν τουλάχιστον-σε επαφή με τις οικείες ελληνικές προξενικές Αρχές, δεδομένου ότι, ειδικά κατά το πρώτο διάστημα της εγκατάστασής τους, αποδίδουν προτεραιότητα στην ταχεία επαγγελματική αποκατάσταση και την ομαλή ενσωμάτωσή τους στο νέο κοινωνικό περιβάλλον.
Τούτου δοθέντος, γίνεται αντιληπτό ότι διαδικασίες καταγραφής είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία των Ελλήνων μεταναστών στις Αρχές μας στο εξωτερικό, είτε ηλεκτρονικά, μέσω των ιστοσελίδων των Αρχών μας, δεν δύνανται να αποτυπώσουν πλήρως και επακριβώς το φαινόμενο, λόγω των εγγενών αδυναμιών που συνεπάγεται ο κατά τα ανωτέρω μη υποχρεωτικός χαρακτήρας τους. Ως εκ τούτου, ως πλέον ασφαλής μέθοδος κρίνεται η συγκέντρωση των σχετικών στοιχείων, από τις Αρχές μας στην αλλοδαπή, μέσω υπηρεσιακών ερωτημάτων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες των χαρακτηρισμένων ως χωρών υποδοχής.
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας ο οποίος όμως είναι ενδεικτικός και δεν αποτυπώνει με ασφάλεια τα πραγματικά δεδομένα:

Η.Π.Α.
6,340
ΚΑΝΑΔΑΣ
1,616
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
248
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
45,000
ΚΟΥΒΕΙΤ
500
ΚΑΤΑΡ
650
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
1,852
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
8,000
ΓΑΛΛΙΑ
-
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
-
ΚΥΠΡΟΣ
31,474
ΑΥΣΤΡΙΑ
6,165
ΔΑΝΙΑ
1,419
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
9,901
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
51,859
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
157,055
ΒΕΛΓΙΟ
5,000
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
464
ΕΛΒΕΤΙΑ - ΓΕΝΕΥΗ
5,000
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
-
ΚΟΥΒΑ
29
Σύνολο 
332,572


Ετικέτες
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου

[facebook][blogger]

MKRdezign

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget