Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Θηβαίων

Καλείστε να προσέλθετε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1. Εισήγηση 4ης Αναμόρφωσης Π/Υ οικ. Έτους 2018.
Εισηγητής: Π/νη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια λοιπών μέσων ατομικής προστασίας.
Εισηγητής: Παν. Βαρσάμης  Τεχνική Υπηρεσία
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών Δ.Ε. Θήβας 2018.
Εισηγητής: Παν. Βαρσάμης  Τεχνική Υπηρεσία
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών Δ.Ε. Πλαταιών 2018.
Εισηγητής: Παν. Βαρσάμης  Τεχνική Υπηρεσία
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών Δ.Ε. Βαγίων 2018.
Εισηγητής: Παν. Βαρσάμης  Τεχνική Υπηρεσία
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εργασίες βελτίωσης αγροτικών οδών Δ.Ε. Θίσβης 2018.
Εισηγητής: Παν. Βαρσάμης  Τεχνική Υπηρεσία
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης Δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών ύδρευσης για την Δημοτική   Ενότητα Θίσβης.
Εισηγητής: Χρ. Τυρινόπουλος Τεχνική Υπηρεσία
 8. Λήψη απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης  και επισκευής λοιπών Δημοτικών κτηρίων για την Δ.Ε Πλαταιών» με απευθείας ανάθεση.
Εισηγητής: Χρ. Τυρινόπουλος Τεχνική Υπηρεσία
 9. Λήψη απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εργασίες αποψίλωσης Δημοτικής Ενότητας Θήβας.
Εισηγητής: Ελ. Παπαθανασίου Τμήμα Πρασίνου
 10. Λήψη απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εργασίες αποψίλωσης Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών.
Εισηγητής: Ελ. Παπαθανασίου Τμήμα Πρασίνου.
 11. Λήψη απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εργασίες αποψίλωσης Δημοτικής Ενότητας Θίσβης.
Εισηγητής: Ελ. Παπαθανασίου Τμήμα Πρασίνου.
 12. Λήψη απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εργασίες αποψίλωσης Δημοτικής Ενότητας Βαγίων.
Εισηγητής: Ελ. Παπαθανασίου Τμήμα Πρασίνου.
 13. Λήψη απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συνδρομή σε υπηρεσίες διαδικτυακής νομικής βάσης δεδομένων.
Εισηγητής: Ιωάν. Σουλιώτης Γρ. Προμηθειών.
 14. Λήψη απόφασης για έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης  για την ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή της  επίδοσης αγωγής του Δήμου  και διάθεσης πίστωσης  ποσού 43,40 €.
Εισηγητής: Γ. Καλατζή Π/νη Τμ. Εσόδων.
 15. Λήψη Απόφασης Έγκρισης Πραγματοποίησης Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την « Προμήθεια σάκων απορριμμάτων μεγάλων διαστάσεων»
Εισηγητής: Γ. Χρυσικός Π/νος Τμ. Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
 16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες πάγιου χαρακτήρα έτους 2018.
Εισηγητής: Π/νη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 17. Εισήγηση για μερική ανάκληση της υπ' αρ. 34/18 ΠΑΥ που διατέθηκε με την υπ.αρ. 8/18Α.Ο.Ε.
Εισηγητής: Π/νη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 18. Διάθεση  οφειλομένων πιστώσεων Λειτουργικών και Επενδυτικών Δαπανών
Εισηγητής: Π/νη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 19. Λήψη απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 190,00 € για συμμετοχή σε σεμινάριο με τίτλο: "Μετάβαση & Χρήση Ηλεκτρονικών Πληρωμών του Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. στη Νέα Εφαρμογή ΟΠΣ-ΠΔΕ & η Εφαρμογή του"
Εισηγητής: Π/νη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 20. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου, για έκδοση άδειας κυκλοφορίας νέου οχήματος.
Εισηγητής: Χρ. Τυρινόπουλος Τεχνική Υπηρεσία
 21. Διάθεση πίστωσης ποσού 443,40 € για συμπληρωματική δέσμευση για έξοδα κατάσχεσης σύμφωνα με το κατασχετήριο της Ελένης Δρίτσουλα.
Εισηγητής: Π/νη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 22. Διάθεση πίστωσης ποσού 60.885,00 € για δαπάνη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και του πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το έργο παροχή ερευνητικών υπηρεσιών «Διερεύνηση ολοκληρωμένης αστικής παρέμβασης στη Θήβα (σχετ. η 340/2017 Α.Δ.Σ.).
Εισηγητής: Π/νη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 23. Διάθεση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.
Εισηγητής: Χρ. Τυρινόπουλος Τεχνική Υπηρεσία

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής:  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1)    ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2)    ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ         ΙΩΑΝΝΗΣ
3)    ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ                ΠΑΝΑΓ
4)    ΣΤΑΙΚΟΣ                 ΑΛΕΚΟΣ
5)    ΧΑΡΕΜΗΣ                       ΚΩΝ/ΝΟΣ
6)    ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ                    ΚΩΝ/ΝΟΣ
7)    ΤΡΙΑΝΤΗ                         ΚΩΝ/ΝΑ
8)     ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟΣ            ΑΝΤΩΝΗΣ  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ
1)    ΜΗΤΣΑΚΗΣ                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2)    ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3)    ΚΟΝΤΟΥ                         ΙΟΥΛΙΑ
4)    ΚΙΟΥΣΗΣ                        ΘΩΜΑΣ
5)    ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους από τη συνεδρίαση να ενημερώσουν τον αναπληρωτή τους.

Ετικέτες
Αντιδράσεις:

Δημοσίευση σχολίου

[blogger][facebook]

MKRdezign

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget